MINOV
VVOB vzw
Donoren

Over VVOB

Education for development

VVOB is een vereniging zonder winstoogmerk. We dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs. Onze kerntaak is technische bijstand verlenen in onderwijsprogramma's. Daarmee levert VVOB een belangrijke bijdrage aan de lokale capaciteitsopbouw, een middel om duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding te stimuleren.

Ik geloof in jou!

Als basisgedacht voor onze werking is de bloem als symbool gekozen. Die staat voor groei en ontwikkeling. We vertalen de groei- en ontwikkelkracht telkens naar de leer-kracht van het kind. Elke mens heeft vanaf de geboorte een hoeveelheid ontwikkelingsmogelijkheden (talenten) ter beschikking. Bij iedereen is dit anders en dat maakt ons mensen zo uniek. Het is daarom belangrijk het onderwijs zodanig in te richten dat het plezierig en betekenisvol leren voor alle leerlingen mogelijk maakt.

Scholenbanden