Pedagogische Instituten

Suriname telt vijf Pedagogische Instituten voor de opleiding van leerkrachten:

  • Het Albert Cameron Instituut (ACI) voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs.
  • Het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten gewoon lager onderwijs.
  • Het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten gewoon lager onderwijs.
  • De kweekschool van de Scholengemeenschap Nickerie (SGN) voor opleiding van leerkrachten gewoon lager onderwijs.
  • Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) voor opleiding van leerkrachten voor het voortgezet onderwijs op juniorenniveau (VOJ) en seniorenniveau (VOS).

Kleuter- en lager onderwijs

De pedagogische instituten voor de opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten lager onderwijs worden vaak aangeduid met de term ‘kweekscholen’. Het zijn opleidingen op voortgezet onderwijs voor seniorenniveau (VOS). De opleiding voor leerkracht lager onderwijs is volledig gescheiden van de opleiding voor leerkracht kleuteronderwijs hoewel leerkrachten kleuteronderwijs ook bevoegdheid hebben om les te geven in het eerste en tweede leerjaar lager onderwijs.

De huidige opleiding voor leerkracht kleuteronderwijs is drie of vier jaar afhankelijk van de vooropleiding van de studenten. Voor leerkracht lager onderwijs is het een vierjarige opleiding opgesplitst in een algemeen vormende fase (2 jaar) en een beroepsvormende fase (2 jaar). De algemeen vormende fase heeft een programma dat zeer gelijkaardig is aan het hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO) en studenten die geslaagd zijn voor HAVO hebben dezelfde doorstroommogelijkheden gekregen als volwaardige HAVO-studenten. Als gevolg hiervan is er een grote uitstroom uit de kweekscholen na de algemeen vormende fase en gaan slechts weinig studenten door naar de beroepsvormende fase. Een mogelijk tekort aan leerkrachten voor het lager onderwijs is er alsnog niet door het grote aantal kleuterleerkrachten die via avondonderwijs de onderwijzersakte behalen en zo bevoegde leerkracht worden voor het lager onderwijs. Deze avondopleiding heeft een eigen opleidingsprogramma dat echter niet is afgestemd met de dagopleiding op de kweekscholen.

Middelbaar onderwijs

Leerkrachten voor het middelbaar onderwijs worden opgeleid door het IOL. Een driejarige Mo-A opleiding geeft bevoegdheid om les te geven op het niveau van het voortgezet onderwijs voor junioren. Een tweejarige vervolgopleiding geeft bevoegdheid om les te geven op het niveau van het voortgezet onderwijs voor senioren. De docenten van de kweekscholen worden dus opgeleid door het IOL.