Funding
VVOB

Hoạt động của chúng tôi

VVOB là Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, một tổ chức phi lợi nhuận. Đại diện cho chính phủ vùng Fla-măng và chính phủ Vương quốc Bỉ, chúng tôi đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các nước đang phát triển. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là hỗ trợ kỹ thuật trong các dự án và chương trình ở các nước phát triển. Bằng cách này, VVOB đóng góp vào sự phát triển năng lực địa phương, thúc đẩy phát triển bền vững và giảm đói nghèo. » www.vvob.be