Hội thảo giới thiệu Mô đun Học theo Hợp đồng

06/10/2011

Vào ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2011, tại Hà Nội, VVOB đã tổ chức hội thảo giới thiệu mô đun Học theo hợp đồng.

Mô đun Học theo hợp đồng nằm trong gói tài liệu đào tạo giáo viên về Dạy và học tích cực (DHTC). Cũng giống như mô đun Học theo góc, mô đun học theo hợp đồng giới thiệu một số khái niệm và phương pháp về giáo dục dựa trên trải nghiệm.

Tập huấn viên của hội thảo là PGS. TS. Nguyễn Tuyết Nga, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (VNIES) - chủ biên cuốn mô đun. Dưới sự dẫn dắt của TS. Nga, 22 học viên lớp tập huấn (thành viên nhóm nòng cốt phương pháp dạy học tại 5 tỉnh thuộc chương trình giáo dục của VVOB) đã khám phá các khái niệm và tham gia thực hành phương pháp Học theo hợp đồng và dạy học phân hóa. Các học viên đã thực hành thiết kế bản hợp đồng và các nhiệm vụ học tập, thảo luận về ưu, nhược điểm của phương pháp học theo Hợp  đồng. TS. Nga và các học viên đã đi đến kết luận là mặc dù việc áp dụng phương pháp dạy học mới này vào bối cảnh giáo dục của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả các giáo viên đều có thể áp dụng nguyên tắc/tinh thần của phương pháp này vào trong lớp học của mình.

Cuối đợt tập huấn, VVOB đã tổ chức cho học viên đưa ý kiến đóng góp cho một mô đun mới về Kiểm tra, đánh giá DHTC (đây là mô đun cuối cùng được biên soạn trong gói tài liệu về DHTC). Dựa trên các ý kiến đóng góp cho mô đun, VVOB sẽ biên soạn mô đun này để tổ chức hội thảo giới thiệu mô đun cho nhóm nòng cốt phương pháp vào cuối tháng 10 năm 2011.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp thầy giáo Lê Ngọc Bảy, giảng viên trường Đại học Quảng Nam - một thầy giáo tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm. Thầy đang giới thiệu một bản hợp đồng về văn hóa ẩm thực.

Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga (người đứng thứ 3 từ trái sang) - chủ biên mô đun Học theo Hợp đồng cùng với một số học viên.

  
Hội thảo giới thiệu Mô đun Học theo Hợp đồng
Hội thảo giới thiệu Mô đun Học theo Hợp đồng