Chúng tôi cần tuyển: Cố vấn Giám sát và Đánh giá (Đăng tuyển lại)

15/11/2017

Bối cảnh

VVOB, Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, hướng tới xây dựng một thế giới công bằng và giảm bớt đói nghèo thông qua việc gia tăng cơ hội cho tất cả mọi người. Mục tiêu chính của VVOB là cải thiện chất lượng, năng lực và tính hiệu quả của giáo dục và đào tạo ở các nước đang phát triển. Năm 2017, VVOB Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình mới trong 5 năm, hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Chương trình này tập trung nâng cao chất lượng dạy và học cho trẻ em ở trường mầm non thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Chương trình này sẽ hỗ trợ các tỉnh nói trên lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên theo nhu cầu và thực hiện tại trường. Cụ thể hơn, chương trình sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng và công cụ cho giáo viên mầm non để giảm thiểu các rào cản đối với học tập và tham gia học tập của trẻ (ví dụ: rào cản liên quan đến giới, môi trường, văn hóa, ngôn ngữ…)

Vị trí tuyển dụng

VVOB Việt Nam hiện đang tìm kiếm ứng viên nhiều kinh nghiệm cho vị trí Cố vấn Giám sát & Đánh giá.

Yêu cầu công việc

 • Xây dựng và áp dụng các công cụ Giám sát – Đánh giá cho cá nhân và tổ chức
 • Hỗ trợ phát triển các chiến lược Giám sát – Đánh giá bền vững phù hợp với đặc thù của từng đối tác
 • Giới thiệu và áp dụng đa dạng các cách tiếp cận Giám sát – Đánh giá
 • Đánh giá mục tiêu tổng thể và cụ thể của chương trình, các kết quả trung gian và tiểu kết quả phụ (Phương pháp tiếp cận khung logic)
 • Tiến hành nghiên cứu đầu kì và sơ đồ hóa vai trò của các bên tham gia, đánh giá nhu cầu đào tạo, tổ chức đào tạo, đánh giá,…
 • Thu thập và phân tích dữ liệu (về chất lượng và số lượng)
 • Tổng hợp các báo cáo (báo cáo tiến độ 6 tháng và báo cáo cuối năm)
 • Hỗ trợ hoạt động truyền thông trong và ngoài tổ chức bao gồm việc viết các câu chuyện thành công về những thay đổi trong phương pháp giáo dục, truyền thông hướng tới các đối tượng khác nhau
 • Hỗ trợ phát triển năng lực cho đối tác về giám sát & đánh giá (tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn và các hoạt động sau tập huấn)
 • Điều hành các hội thảo lập kế hoạch thường niên
 • Thực hiện chu trình Xây dựng - Đo lường - Học tập (BML) và hoạt động giám sát đánh giá cùng với nhân viên VVOB và đối tác
 • Giữ vai trò là đầu mối trong việc lồng ghép một trong các chủ đề: giới/ bình đẳng/ môi trường
 • Tham gia viết đề xuất dự án xin tài trợ gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng

Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm

 • Cao học về khoa học giáo dục hoặc nghiên cứu phát triển hoặc kinh nghiệm tương đương
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về nghiên cứu và giám sát đánh giá: thu thập và phân tích dữ liệu (về chất lượng và số lượng)
 • Có kỹ năng và kiến thức tốt về công nghệ thông tin, thông thạo hệ thống phân tích dữ liệu, như SPSS
 • Có kỹ năng viết hoàn hảo (báo cáo, bài viết…)
 • Có kinh nghiệm về quản lý dự án, đặc biệt là quản lý chu trình dự án
 • Thông thạo nói và viết tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm lồng ghép vấn đề giới/ bình đẳng/ môi trường trong giáo dục
 • Có kinh nghiệm làm việc với các dự án giáo dục của tổ chức phi chính phủ 

Thời gian và địa điểm làm việc

 • Thời gian: 01/01/2017-31/12/2021.
 • Địa điểm làm việc: Đà Nẵng và thường xuyên đi công tác Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.

_____________

VVOB cam kết tạo môi trường hỗ trợ phát triển năng lực cá nhân, năng lực chuyên môn một cách tối đa và chi trả mức lương hấp dẫn cho ứng viên trúng tuyển.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư xin việc, lý lịch chi tiết bằng tiếng Anh và ít nhất 3 người giới thiệu đến: 

Cô Nguyễn Phương Anh – Phó trưởng Văn phòng dự án, địa chỉ email: phuonganh.n@vvob.be.

và Cô Bùi Thị Diễm Trinh- Cán bộ hành chính, địa chỉ email: trinh.btd@vvob.be.

Nội dung: Ứng tuyển vị trí… (tên vị trí) Vui lòng không gửi các chứng chỉ, bằng cấp. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 30 tháng 11 năm 2017. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các ứng cử viên quan tâm, chỉ các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được liên hệ để phỏng vấn.

VVOB là nhà tuyển dụng công bằng đối với mọi ứng viên, cam kết xây dựng đội ngũ nhân viên đa dạng.