Lời nhắn của hi vọng và hòa bình cho năm 2016

15/12/2015
One little message of hope and peace for 2016

One little message of hope and peace for 2016

"Một đứa trẻ, một giáo viên, một cuốn sách và một cây bút có thể thay đổi thế giới" - Malala Yousafzai

Malala Yousafzai là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014, trở thành một trong hai người đoạt giải Nobel trẻ nhất.