Ngày Nhà giáo thế giới 2015: Nâng cao năng lực của giáo viên, xây dựng xã hội bền vững

World Teachers' Day 2015: Empowering teachers, building sustainable societies
04/10/2015

Tuyên bố Incheon tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới (tháng 5/2015) khẳng định rằng giáo viên không chỉ là người thực hiện mục tiêu giáo dục mà còn đóng vai trò then chốt cho sự phát triển bền vững và năng lực của quốc gia để đạt được mục tiêu học tập và xây dựng xã hội dựa trên tri thức, đạo đức và các giá trị. Tuy nhiên, giáo viên tiếp tục phải đối mặt với những thách thức như thiếu hụt nhân lực, chất lượng đào tạo kém và vị thế thấp trong xã hội. Chúng ta phải đảm bảo các giáo viên và các nhà giáo dục được nâng cao năng lực, được tuyển dụng, được đào tạo tốt, có trình độ chuyên môn, năng động và có điều kiện làm việc tốt".

Viện Thống kê của UNESCO ước tính để đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2020, các nước sẽ cần tuyển dụng tổng  số 12,6 triệu giáo viên tiểu học. Theo UNESCO, "Ngày Nhà giáo thế giới' (ngày 5/10/2015) nhấn mạnh thực tế là giáo viên phải được nâng cao năng lực. Đây là một bước quan trọng hướng tới nền giáo dục có chất lượng và xã hội bền vững".

Tuyên bố Incheon tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới (tháng 5/2015) rõ ràng đã nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực. Tại diễn đàn, 1.600 đại biểu đến từ 160 quốc gia cam kết “đảm bảo các giáo viên và các nhà giáo dục được nâng cao năng lực, được tuyển dụng, được đào tạo tốt, có trình độ chuyên môn, năng động và có điều kiện làm việc tốt".

Hội nghị thượng đỉnh Oslo - "Giáo dục vì sự phát triển"- được tổ chức vào tháng 7/2015, nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư hơn nữa vào công tác đào tạo giáo viên. Các mục tiêu phát triển bền vững được đề xuất để thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/2015, bao gồm một mục tiêu cụ thể trong mục tiêu số 4: đến năm 2030 "tăng số lượng giáo viên có trình độ, bao gồm cả việc thông qua hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo giáo viên tại các nước đang phát triển, đặc biệt là tại các nước kém phát triển và tại các quốc đảo nhỏ đang phát triển. "