Câu chuyện của chúng tôi

VVOB bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 trong một số lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp… trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2012, VVOB Việt Nam chuyển sang tập trung vào phát triển năng lực trong lĩnh vực giáo dục (cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học).

Các ưu tiên của VVOB Việt Nam là phát triển giáo viên và cán bộ quản lí trường học.