Thực tập và tình nguyện viên

VVOB Việt Nam luôn chào đón các thực tập sinh và tình nguyện viên năng động.