Nhân sự

Sau đây là danh sách nhân viên VVOB văn phòng tại Hà Nội. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu liên lạc.
Filip Lenaerts
Cố vấn giáo dục
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Phương Anh
Phó Giám đốc
T ·
+84 43 7344795
Nguyễn Thị Châu
Điều phối viên
T ·
+84 4 3848 9394
Nguyễn Thị Lan Hương
Điều phối viên
T ·
+84 4 3848 9394
Nguyễn Thị Thủy
Điều phối viên
T ·
+84 4 3848 9394
Nguyễn Thúy Hà
Trợ lý hành chính
T ·
+84 43 7344795
Nguyễn Thúy Hằng
Cán bộ Theo dõi và Đánh giá
T ·
+84 4 3848 9394
Nguyễn Thùy Ngân
Cán bộ tài chính
T ·
+84 43 7344795
Nico Vromant
Giám đốc
T ·
+84 43 7344795
Phạm Thị Quỳnh Trang
Trợ lý chương trình
T ·
+84 4 3848 9394
Phạm Đỗ Quyên
Trợ lý chương trình
T ·
+84 4 3848 9394
Sarah Braeye
Cố vấn Phát triển năng lực
T ·
+84 4 3848 9394
Vũ Thị Liễu
Kế toán
T ·
+84 4 3734 4795
Đặng Tuyết Anh
Điều phối viên
T ·
+84 43 848 9394
Đinh Thị Thu Trang
Trợ lý chương trình
T ·
+84 4 3848 9394