Cán bộ dự án

Hồ Thị Nhung
Phiên dịch
T ·
+84 2363923332
Adèle Dachy
Cố vấn Truyền thông
T ·
+84 2363923332
Bùi Thị Diễm Trinh
Cán bộ Hành chính
T ·
+84 2363923332
Filip Lenaerts
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 2363923332
Lê Thị Diệu Phúc
Quyền giám đốc chương trình
T ·
+84 2363923332
Lieve Leroy
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 1202505570
Nguyễn Hoàng Phương
Điều phối viên chương trình
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Phương Anh
Phó Giám đốc
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Quỳnh Châu
Phiên dịch kiêm Điều phối viên chương trình
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Thị Châu
Điều phối viên chương trình
T ·
+84 2363923332
Trần Thị Kim Lý
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 2363923332
Trần Thị Việt Hà
Kế toán
T ·
+84 2363923332