Tuyển tư vấn

07/10/2015

Tuyển tư vấn: Hỗ trợ chuyên môn cho khoá tập huấn trực tuyến về hướng nghiệp do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì

VVOB Việt Nam đang cần tuyển một nhóm tư vấn ngắn hạn về hỗ trợ chuyên môn hướng nghiệp để cùng với VVOB Việt Nam hỗ trợ một khoá tập huấn trực tuyến. Xin vui lòng xem Bản đề cương tham chiếu đính kèm (bản tiếng Anh + tiếng Việt).

Hồ sơ xin gửi về Nguyễn Thuỳ Ngân (ngan.NT@vvob.be) trước 5 h chiều ngày 15 tháng 10 năm 2015.