Bạn và VVOB

Trang này đăng thông tin tuyển dụng và đấu thầu của VVOB Việt Nam.

VVOB Việt Nam luôn chào đón các bạn tình nguyện viên, thực tập sinh nhiệt huyết, có năng lực đến làm việc.

Tuyển dụng và đấu thầu

22/05/2017

Bối cảnh

VVOB, Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, hướng tới xây dựng một thế giới công bằng và giảm bớt đói nghèo thông qua việc gia tăng cơ hội cho tất cả mọi người.... [xem thêm]

22/05/2017

Bối cảnh

VVOB, Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, hướng tới xây dựng một thế giới công bằng và giảm bớt đói nghèo thông qua việc gia tăng cơ hội cho tất cả mọi người... [xem thêm]

07/10/2015

Tuyển tư vấn: Hỗ trợ chuyên môn cho khoá tập huấn trực tuyến về hướng nghiệp do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì

VVOB Việt Nam đang cần tuyển một nhóm tư vấn ngắn hạn về hỗ trợ chuyên môn hướng nghiệp để cùng với VVOB Việt Nam hỗ trợ một khoá tập... [xem thêm]