Over ons

Education for development

VVOB is een vzw die ontwikkelingsprogramma's implementeert in de onderwijssector. Onze kerntaak is technische bijstand verlenen in programma's in het Zuiden. Daarmee levert VVOB een belangrijke bijdrage aan de lokale capaciteitsontwikkeling, een middel om duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding te stimuleren.

VVOB's partnerlanden en programma's

Noordwerking

Brug met het Zuiden

Vanwege de werking in het Zuiden en de verankering in Vlaanderen zit VVOB in een unieke positie om een brug te vormen tussen beide werelddelen. Zo bieden we o.a. stageplaatsen aan in onze programma's of kunnen scholen uit het Noorden en het Zuiden elkaar vinden via het VVOB-programma Scholenbanden.

Stories from 4 Flemish and 4 Kenian schools
Klasse in Suriname
educaid.be