Draagvlakverbreding na je stage

Draagvlakverbreding na je stage

Een duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen… Dat is waar VVOB naar streeft! Daarom bestrijden we armoede via onderwijsverbetering in het Zuiden. En ook de student draagt daartoe bij tijdens de stageopdracht.

Maar als we écht tot die duurzame wereld willen komen, moeten zoveel mogelijk mensen – uiteindelijk alle mensen – betrokken worden. Dit wordt vaak “draagvlakverbreding” genoemd. Dit is dan ook de tweede grote doelstelling van VVOB: het vergroten van het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor een meer solidaire samenleving.

Een solidaire samenleving is een samenleving die bij al haar acties rekening houdt met de noden en belangen van anderen, in het Zuiden en in de toekomst, die haar beslissingen in mondiaal perspectief kadert en verder kijkt dan haar eigenbelang. Het is een samenleving van wereldburgers die beseffen dat samen werken aan ontwikkeling een noodzaak is voor alle partijen om tot duurzame oplossingen te komen voor de grote wereldproblemen. Of we het nu willen of niet, we zijn immers onderling steeds meer van elkaar afhankelijk.

Die solidaire houding met anderen elders ter wereld is maar mogelijk als het wederzijds begrip van elkaar groeit, wanneer vooroordelen en clichés worden afgebouwd. Dit leidt tot een groter gevoel van verbondenheid en dit is de basis voor een respectvolle en rechtvaardige houding van de mens tegenover zijn omgeving.

Deel je ervaring

Mensen in Vlaanderen hebben vaak een verkeerd beeld over ‘het Zuiden’, de mensen, de armoedeproblematiek. We zien het als onze opdracht werk te maken van een betere beeldvorming, dialoog tot stand te brengen, ervaringen te delen, het leren waarderen van gelijkenissen en verschillen om zo de vooroordelen over mekaar de kop in te drukken.

Stagestudenten die een ervaring opdeden in het Zuiden komen vaak met een heel ander beeld terug dan toen ze vertrokken. We vragen om die ervaring te delen met het thuisfront en zo mee te helpen aan deze doelstelling. Die is op termijn minstens even belangrijk voor het Zuiden en voor een solidaire wereld als de opdracht in het Zuiden zelf.

De student is vrij zelf een voorstel te doen m.b.t. deze ‘draagvlakverbredende activiteit’ en mag hier ten volle de creativiteit laten botvieren. Hoe origineler, hoe beter, zolang het maar bijdraagt tot de beschreven doelstelling en niet net stereotypen gaat bevestigen.

Enkele voorbeelden

 • Annegreet en Gudrun maakten in Ecuador portretfoto's van mensen in een klein dorpje in het Andesgebergte, met bijbehorende interviews. Na hun stage hielden ze een fototentoonstelling voor een divers publiek. Ze hielden ook lezingen en stelden voorwerpen uit het land tentoon. Voor de kinderen waren er vertelmomenten en grime zoals in het Amazonewoud, en in de bar kon men terecht voor een Ecuadoraans hapje en drankje. Op deze manier zamelden ze geld in voor didactische materialen voor het project 'Go4Maths'. Ze bereikten hiermee zeker 100 mensen.
 • 4 studenten uit de Arteveldehogeschool lerarenopleiding bereidden in Ecuador een les bewegingsopvoeding voor over een Ecuadoraanse inheemse dans bestemd voor de scholen met een Ecuadoraanse partnerschool. De les in woord en beeld...
 • Evelien Geeraerts nodigde een jaar na terugkeer haar Zimbabwaanse ex-collega uit voor een vakantie in België. Tijdens die vakantie bezochten ze verschillende scholen en onderwijsprojecten waar Charlotte vertelde over Zimbabwe en tegelijk ook zelf bijleerde over het Vlaamse onderwijs. Het leverde hen een interview in het onderwijsmagazine Klasse op.
 • Sanne Paepen schreef een artikel voor de lokale Noord-Zuid raad, enthousiasmeerde via haar blog vele mensen, deed een inzamelingsactie en vertrok het jaar daarop opnieuw naar het schooltje in Suriname om hen te ondersteunen.
 • Aurélie Londerseele deed verschillende inspanningen naar de pers toe. De lokale televisie werd een maat voor niets maar uiteindelijk verscheen er wel een artikel in het nieuwsblad.

Andere suggesties voor draagvlakversterkende activiteiten, afhankelijk van de interesses van de student:

 • Een voordracht in enkele Vlaamse scholen over het land en de cultuur
 • Een artikel in de pers
 • Een fotoreportage over een bepaald onderwijsaspect in het land
 • Een fototentoonstelling in je gemeente
 • Een infoboekje met wijze lessen voor toekomstige stagiairs of leerkrachten die een bezoek plannen aan dit land
 • Een opdracht in de partnerschool voor één van de Vlaamse ‘scholenbandscholen’
 • Een educatief spel dat je speelt met de kinderen van je jeugdbeweging
 • Filmpjes maken over verrassende zaken in je stageland, en deze tonen op een lagere school
 • Een inleefkoffer of lespakket over cultuur of ontwikkelingssamenwerking, die je laat opnemen in een documentatiecentrum voor leerkrachten
 • Schilderijen maken en veilen
 • Een feest organiseren met muziek en eten uit je stageland, en mensen aansporen om een schoolkind te sponsoren
 • Een infoavond voor je wijk of voor een vereniging

Hoe?

 • Omdat je als student na terugkeer soms niet voldoende tijd en inspiratie meer hebt om deze opdracht uit te voeren, wordt er tijdens de stage tijd vrijgemaakt om deze activiteit voor te bereiden. Deze taak maakt dus integraal deel uit van je stage. Je krijgt tijdens je stage in totaal maximum een week om deze activiteit voor te bereiden
 • De stagementor van VVOB ter plaatse kan je hierbij begeleiden
 • Kosten kunnen beperkt worden terugbetaald na voorafgaande goedkeuring door VVOB Brussel
 • Na de stage heb je ruim de tijd om deze activiteit effectief uit te voeren
 • Tegen eind november dienen de studenten hun bewijsstukken in. VVOB kiest de beste draagvlakverbredende activiteiten uit. De winnaars dragen een jaar lang de titel van VVOB-ambassadeur en krijgen een mooie prijs

De beste draagvlakverbredende activiteiten krijgen een plaatsje op onze website.