VVOB-ambassadeurs

VVOB-ambassadeurs

Jaarlijks verkiezen we VVOB-ambassadeurs uit de groep stagiairs en vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan onze programma’s in het Zuiden. We lauweren hen voor hun bijzondere bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwikkelingsthema’s.

Een solidaire samenleving

Naast onze doelstelling van het verbeteren van de onderwijskwaliteit in het Zuiden heeft VVOB immers ook een opdracht in Vlaanderen: vanuit een brugfunctie met het Zuiden willen we het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor een meer solidaire samenleving vergroten.

Een solidaire samenleving is een samenleving die haar beslissingen in mondiaal perspectief kadert en verder kijkt dan haar eigenbelang. Het is een samenleving van wereldburgers die beseffen dat samen werken aan ontwikkeling een noodzaak is voor alle partijen om tot duurzame oplossingen te komen voor de grote wereldproblemen. Die solidaire houding met anderen elders ter wereld is maar mogelijk als het wederzijds begrip van elkaar groeit, en wanneer vooroordelen worden afgebouwd. Dit leidt tot een groter gevoel van verbondenheid, de basis voor een respectvolle en rechtvaardige houding.

Stagiairs dragen hun steentje bij

Met ons stageprogramma sturen we jaarlijks 30 à 40 Vlaamse studenten uit naar het Zuiden om er in één van de VVOB-programma’s of bij één van onze partnerinstellingen enkele maanden mee te werken. Zij bevinden zich in een unieke positie om na hun terugkeer mensen in Vlaanderen aan te zetten tot meer verbondenheid en solidariteit met het Zuiden. Tijdens hun stage verwierven ze immers een betere kennis over ontwikkelingssamenwerking en konden ze hun beeld bijschaven over leven en werken in het Zuiden. Ze ontwikkelden de nodige interculturele competenties, wat – naar we hopen – leidt tot een meer open en respectvolle houding tegenover mensen in andere culturen.

We vragen hen om dit alles in een engagement te vertalen, door de persoonlijke meerwaarde die ze ervaren door hun stage niet enkel tot zichzelf te beperken, maar ook uit te dragen naar hun ruimere omgeving. Met een sensibiliserende activiteit moeten de studenten vooroordelen bijsturen, mensen aanzetten tot een genuanceerde kijk op het Zuiden, en een meer open en respectvolle houding stimuleren bij anderen met het oog op het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de samenleving. Na terugkeer worden de studenten dan ook gevraagd om hun steentje bij te dragen aan de sensibilisering in Vlaanderen rond ontwikkelingsthema’s.

We moedigen studenten aan echt werk te maken van deze bewustmakingsactiviteiten, door deze inherent onderdeel te laten uitmaken van de VVOB-stages. De drie studenten die het sterkst scoren op criteria als originaliteit, inzet, bereik en impact, worden beloond met een mooie prijs, en  leveren de titel op van VVOB-ambassadeur. Overigens kunnen niet enkel stagiairs hun kans wagen, maar ook de occasionele vrijwilligers die VVOB ondersteunen buiten het kader van een opleiding.