Onderwijsexpertise

Expertise in Education

De onderwijssector is een erg breed domein. Om expertise op hoog niveau te bieden aan onze partners specialiseert VVOB zich in drie doelstellingen en drie onderwijscomponenten. De identificatie van deze doelstellingen en componenten is gebaseerd op de belangrijkste noden van het onderwijs, zoals aangegeven in internationaal onderzoek, en op de onderwijsstrategieën en -prioriteiten van onze partnerlanden.