Kandideren

Kandideren

Aanbod

Vanaf maart publiceert VVOB de lijst met nieuwe stageplaatsen op deze website.

In het overzicht van de stageplaatsen staat duidelijk aangegegeven welke plaatsen bestemd zijn voor hogeschoolstudenten (bachelors) en welke voor universiteitsstudenten (masters). Vaak staan ze open voor beide en worden de precieze taken afgestemd op het profiel van de student. In het geval er teveel kandidaten zijn voor een bepaalde stageplaats, proberen we te zoeken naar andere goede opties. 

Aansluitend wordt een overzichtsaffiche opgestuurd naar de hogescholen en universiteiten en worden deze ook via e-mail op de hoogte gebracht van het nieuwe aanbod.

Toestemming kandidaatstelling

Geïnteresseerde studenten dienen eerst de verantwoordelijke internationalisering van hun opleiding of hun stageverantwoordelijke te consulteren. Deze persoon kan je vertellen of men wel je kandidatuur steunt. Zonder die steun heeft het immers geen zin je bij VVOB aan te melden. Deze persoon kan je bovendien al een stukje op weg helpen met nuttige informatie (b.v. over beurzen). Vaak is het voor formele toestemming nog wachten op de stagepunten van het 2de jaar of het resultaat in juni, maar vaak kan wel al een signaal gegeven worden vanuit de opleiding over de voorwaarden van een buitenlandse stage en de kansen op een reisbeurs.

Motivatiebrief en CV

Studenten die willen kandideren voor een bepaalde stageplaats sturen - na het akkoord van hun eigen school - hun kandidatuur op naar VVOB. Het volstaat een motivatiebrief en een Curriculum Vitae op te sturen naar de 'Contactpersoon stageprogramma' op het VVOB-hoofdkantoor. Je schrijft je CV en motivatiebrief in de voertaal van het stageland. In onze meeste partnerlanden is dat het Engels, behalve in Ecuador (Spaans) en DR Congo (Frans).

Je vermeldt hierbij zeker ook voor welke stage(s) je een voorkeur hebt en in welke periode je de stage wil/kan doen. Tegelijk dien je een kopie hiervan aan de verantwoordelijke internationalisering van je school te bezorgen. Op deze website (rechtsboven) staat aangeduid wanneer de eerstvolgende stagedag plaatsvindt. In ieder geval ontvang je van ons zeker ook een uitnodiging via e-mail wanneer je precies verwacht wordt bij VVOB voor het motivatiegesprek.