Structurele partners

Structurele partners

We kiezen om samen te werken met andere onderwijsorganisaties omdat dit ons aanbod aan technische assistentie verrijkt. Het aanbod via coöperanten en de technische assistentie via instellingen vullen elkaar aan. Ze kunnen elkaar dan ook niet vervangen.

We vinden het belangrijk dat de onderwijsactoren in deze samenwerking aansluiten bij hun eigen doelstellingen rond internationalisering. We wensen ook dat de instellingen hun Noord- en Zuidwerking op elkaar afstemmen en er aandacht is voor draagvlakverbreding in Vlaanderen. Daarnaast moet er voor beide organisaties (VVOB en de partnerorganisatie) een duidelijke meerwaarde zijn in de samenwerking. Ten slotte vinden we het ook belangrijk dat men nadenkt in termen van een langetermijnpartnerschap, waardoor de samenwerking een duurzaam karakter kan krijgen.

Samenwerkingsovereenkomsten

Onderstaande actoren sloten een samenwerkingsovereenkomst af met VVOB vzw. Enkele van deze maken samen met andere Vlaamse onderwijsactoren ook deel uit van VVOB's netwerk rond gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid.