Visie, Missie en Waarden

Vision and Mission

Visie

We willen een duurzame wereld die gebaseerd is op gelijke kansen, dank zij kwaliteitsvol onderwijs.

Wij bereiken dit door technische assistentie te bieden en door relaties tot stand te brengen tussen onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden, Vlaanderen en Europa. Uitwisseling van ervaring, ontwikkeling van onderwijsexpertise en bewustmaking rond het belang van onderwijs voor ontwikkeling voeden deze relaties.

Missie

  • We dragen bij tot grotere interne en externe solidariteit in ontwikkelingslanden maar ook in Vlaanderen en in Europa door de steun te vergroten voor kwaliteitsvol onderwijs als motor voor ontwikkeling en gelijke kansen.
  • We leggen de klemtoon op resultaten in de onderwijskwaliteit door technische assistentie te voorzien die de capaciteit hierin versterkt van ministeries van onderwijs, van aanbieders van onderwijsdiensten en van de lerarenopleiding in ontwikkelingslanden.

Op deze terreinen halen we duurzame resultaten door:

  • ons werk af te stemmen op het lokale onderwijsbeleid;
  • onderwijsdeskundigheid te ontwikkelen die gebaseerd is op de expertise van de ontwikkelingslanden zelf en op uitwisseling met Vlaamse en Europese instellingen;
  • samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstellingen in Vlaanderen, Europa en ontwikkelingslanden.

Waarden

  • Kwaliteit in resultaten en in leren
  • Integriteit in professionele relaties en in leiderschap
  • Respect voor lokaal beleid, mensen en planeet
  • Engagement voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
  • Innovatie in het aanpakken van complexe uitdagingen