Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in het Zuiden

Wij zetten niet specifiek in op vrijwilligerswerk in het Zuiden. Af en toe dient zich een professional aan die zich minstens zes maanden als vrijwilliger wil inzetten. Indien het gaat om iemand met een behoorlijke technische bagage, en de persoon bereid is in te staan voor bijna alle kosten van het verblijf, kijken we uit of dit aanbod kan beantwoorden aan een vraag van een van onze partners. Soms vinden we een match, vaak ook niet. Daardoor kom je maar heel sporadisch vrijwilligers tegen bij VVOB. We voorzien niet om ons vrijwilligersbeleid op korte termijn aan te passen. Contacten verlopen via de dienst Human Resources.

Vrijwilligers in Vlaanderen

In België zoeken we af en toe vrijwilligers voor vertaalwerk. De teksten zijn vaak onderwijsteksten uit Vlaanderen die ook elders zinvol kunnen ingezet worden. Maar het kan ook gaan over een beleidstekst van VVOB vzw, een tekst van een folder, een artikel op onze website,...

Voor specifieke opdrachten rond draagvlakversterking zoeken we af en toe een helpende hand. Het kan bijvoorbeeld gaan over het actualiseren van de website van Scholenbanden.

Voor meer info over dit vrijwilligerswerk bij VVOB in Vlaanderen neem je best contact op met Katrien Goris op het hoofdkantoor van VVOB.

Vrijwilligersvacatures

In heel uitzonderlijke gevallen bieden we een vrijwilligersvacature aan. Het gaat dan over een heel specifieke opdracht binnen de werking van een team en/of programma. Deze vacatures posten we in het overzicht van de vacatures op deze website en op de website van onze partners.