Structuur

Organisatie

VVOB heeft meer dan 120 medewerkers wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel en er zijn lokale vestigingen in negen landen.

De structuur van onze organisatie heeft drie grote delen:

BeleidsorganenVVOB-hoofdkantoorOrganisatie in de partnerlanden

Onderaan deze pagina kan u onze statuten downloaden.

Beleidsorganen

Algemene Vergadering

De voorzitter roept de Algemene Vergadering samen. De effectieve leden van de vzw hebben er een beslissende stem. Ze buigen zich onder andere over:

  • het jaarverslag;
  • de oriëntaties voor de toekomst;
  • de wijzigingen van de statuten;
  • de benoeming van de Raad van Bestuur;
  • ...

Er is minstens één Algemene Vergadering per jaar (in de loop van het eerste trimester). Indien nodig kan de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur behandelt onder andere volgende materie:

  • de algemene strategie van de organisatie bepalen en opvolgen;
  • de oriëntaties bepalen en de Zuid- en Noordwerking opvolgen;
  • het financieel beleid, de begroting en de jaarrekening;
  • het beleid rond relaties met derden opvolgen;
  • ...

(Ad hoc) Werkgroepen

Soms vereist een thema een verdere uitdieping en meer overleg. Dan kan dit vaak door dit te behandelen in een werkgroep.

Bij de oprichting van een werkgroep maken we de nodige afspraken rond de doelstelling van de werkgroep, de timing, de agendering, de rapportering, de moderatie, de verantwoordelijkheden,...

VVOB-hoofdkantoor

Het VVOB-hoofdkantoor in Brussel staat in voor de ondersteuning van de programma’s in de partnerlanden en de overkoepelende organisatie. Daarnaast organiseert VVOB ook enkele activiteiten in Vlaanderen, die het hoofdkantoor coördineert (zie 'VVOB in Vlaanderen: Brug met het Zuiden').

 

Organisatie in de partnerlanden

VVOB is op dit moment actief en heeft strategische en operationele partnerschappen in negen landen: Cambodja, de DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

De Programme Manager staat in voor de lokale coördinatie van de programmawerking en het management ervan. De lokale en expat-medewerkers ontfermen zich over specifieke onderdelen binnen het programma.

Programma’s

VVOB-programma’s sluiten systematisch aan op de beleidsplannen van de partnerlanden. We werken met ministeries van Onderwijs, pedagogische diensten, instituten voor de lerarenopleiding en kwaliteitsondersteunende diensten (inspectie, begeleidingsdiensten, etc.). Zo bereiken we in de eerste plaats leerkrachten, docenten, ondersteunend personeel, ouders en schoolgemeenschappen.

Capaciteitsontwikkeling

We voeren niet zelf onderwijsprogramma’s uit. Onze aanpak draait rond de ontwikkeling van de capaciteit van onze partnerinstellingen. Zo kunnen die een eigen koers varen en de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering ervan. Om dit te bereiken bieden we vooral technische assistentie aan via deskundig expat- en lokaal personeel.

Ondersteunen, coachen en begeleiden

Wij richten ons op het ontwikkelen van leerinhouden die relevant zijn, op het verbeteren van lesmethoden, waarbij de leerling centraal staat, op het voorzien van een gezonde leeromgeving, op het ondersteunen van de beleidsorganen inzake planning en organisatie... Centraal hierbij staat dus de school als brede leeromgeving. Maar de instellingen die we ondersteunen, situeren zich eerder op een hoger niveau, soms op een macroniveau, heel vaak op een mesoniveau zoals lerarenopleidingscentra. Onze rol als VVOB in dit langdurige proces is er één van ondersteuning, coaching en begeleiding.