U bent hier

April 2009

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is gratis en vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

Inhoud

Woord vooraf

Beste lezer,

Dit is niet de eerste e-VVOB, eerder de eerste versie van een tweede generatie e-VVOB. Na een stevige verbouwing van onze website zijn we nu immers in staat makkelijk digitale nieuwsbrieven te versturen.

Deze editie sturen we zowel naar de mensen die reeds inschreven als naar de mensen in de verzendingslijst van de vorige versie. Wens je ook onze volgende edities te ontvangen, dan kan je dus best even je e-mailadres droppen in het formulier op de VVOB-website - tenminste, als je dat nog niet hebt gedaan.

Veel leesplezier!

Scholenbanden

Het VVOB-programma Scholenbanden krijgt stevig vorm. We zitten inmiddels in de eerste operationele fase. Met Suriname is een partnerschap op til tussen twee middelbare handelsscholen. We zoeken een partner voor een Brusselse ASO-school in Kenia. Het Rwanda-team heeft al diverse contacten die partnerschappen mogelijk maken, zowel voor lagere als middelbare scholen. En in Ecuador zoeken we samen met de lokale Ecassef foundation aansluiting voor een Izegemse lagere school. De eerste scholenbanden staan m.a.w. in de steigers. De komende weken breiden we dit verder uit naar andere geïnteresseerde scholen.

Stand van zaken VVOB-stages

We stuurden begin dit jaar maar liefst 26 stagevoorstellen door naar de hogescholen en Vlhora (een overzicht kan je hieronder downloaden). Hiermee positioneren we ons bij de Vlaamse hogescholen, in het bijzonder de lerarenopleidingen, als een belangrijke partner in internationale samenwerking. Tekenend hiervoor is ook de grote interesse voor structurele partnerschappen met VVOB.

Mits voldoende respons op deze stagevoorstellen en een engagement van de studenten om hun ervaringen te delen met hun omgeving kan het stageprogramma verder uitgroeien tot een belangrijke component van de VVOB-Noordwerking.

Op 25 mei selecteren we een eerste lichting studenten, in september volgt dan een tweede. De meeste van deze studenten zullen wellicht hun stage lopen de eerste helft van 2010.

Stagiaires getuigen

In "Halfweg" geeft Kim Naessens haar indrukken van haar stage in Zimbabwe halverwege haar traject. "Nu we (zaterdag) halverwege onze rit zijn, wordt het nog eens tijd stil te staan bij de ervaringen hier. Onze gewaarwordingen zijn doorheen de tijd gegroeid en hier en daar worden sommige aardige dingen al bijna een gewoonte."

Haar collega-stagiaire, Maryline Toch, doet haar verhaal in "Zimsperience". "Velen vonden het een zot idee om voor vijf maand stage te lopen in Zimbabwe. Na wat overtuigingskracht van de VVOB-mensen ter plaatse kregen we dan uiteindelijk groen licht en vertrokken Kim en ik op 12 januari naar het land van Mugabe en cholera."

VVOB vzw heeft een nieuwe voorzitter

De Vlaamse regering heeft beslist om dhr. Stefaan Van Mulders voor te dragen als nieuwe voorzitter van VVOB vzw. Op 18 februari 2009 heeft de Raad van Bestuur van VVOB hiervan akte genomen.

Stefaan Van Mulders is Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Enkele jaren geleden was hij nauw betrokken bij het opstarten van het Vlaamse ontwikkelingsbeleid vanuit het Departement Buitenlands Beleid. Sindsdien behield hij een actieve kennis van VVOB.

We zijn ervan overtuigd in dhr. Van Mulders een voorzitter te vinden die de organisatie met gedrevenheid en wijsheid zal vertegenwoordigen en begeleiden.

Memorandum n.a.v. de Vlaamse verkiezingen

Naar een betere inzet van VVOB ter versterking van het Vlaamse ontwikkelingsbeleid

In ons memorandum voor de Vlaamse verkiezingen bundelen we onze vragen en aandachtspunten voor de volgende legislatuur:

  • Vlaamse internationale samenwerking moet nog meer inspanningen leveren voor landen in ontwikkeling. Het onderliggende beleid moet ethisch, slim en ingebed zijn, en zich verder inspireren op de Verklaring van Parijs.
  • VVOB is een efficiënte ontwikkelingsorganisatie die gespecialiseerd is in het uitdragen van onze Vlaamse onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden. We vragen dat dit versterkt wordt door een vernieuwd elan in het partnerschap met het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
  • VVOB beschikt over ruime ervaring om advies expertise of technische bijstand te leveren in de samenwerkingsprogramma’s die de Vlaamse overheid afsluit met haar partnerlanden. We vragen dat dit geconsolideerd wordt in een evenwichtig partnerschap van VVOB met het Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.

Vrijwilligers-vertalers

VertalenEnkele maanden terug deden we een oproep naar vrijwilligers-vertalers Nederlands-Spaans ter ondersteuning van het programma in Ecuador. Inmiddels gingen al een achttal vrijwilligers de strijd aan met taalkronkels en woordenboeken.

Na een eerste evaluatie hebben we alleen maar lovende woorden voor 'onze' vrijwilligers en de kansen die we zien in de opzet van deze nieuwe werking. We zijn dit dan ook structureel aan het inbouwen en zullen, eens klaar, ook voor andere talen oproepen de wereld in sturen. Meer info volgt weldra via de VVOB-website.

Nieuwe e-publicatie helpt scholen omgaan met pesten en geweld

KlasseIn een nieuwe elektronische brochure voor scholen met als titel 'Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid' vind je inspiratie om pesten en geweld aan te pakken.

'Klasse' publiceerde dit schooljaar al een 'Eerste lijn' en een filmpje over pesten.

Fotoreportage in Ecuador

In januari dit jaar maakte fotograaf Dieter Telemans enkele reportages in Ecuador. In de staart van zijn rondreis was hij op bezoek bij VVOB in Ecuador. Hij kreeg een drieledige opdracht: de dag van een leerling en een leerkracht in beeld brengen in het kader van Scholenbanden; 'onderwijssfeer'-foto's; en beelden voor het programma in Ecuador.

Resultaten baselinestudie Ecuador op nationale voorpagina

In Ecuador is het voorbije anderhalve jaar zowat alles, inclusief de onderwijssector, in een beweging van hervormingen terechtgekomen. In zo'n klimaat heeft de baselinestudie van ons programma 'Escuelas Gestoras del Cambio' dan ook niet enkel bijgedragen aan het ganse monitoringsdenken in het programma zelf. Door de participatieve aanpak ervan werden meteen nationale reflecties rond het basisonderwijs aangezwengeld.

De informatie die via nationale en provinciale workshops uit de baseline-oefening naar boven kwam, werd ook door de pers opgepikt. El Telégrafo, een belangrijke krant in het land, gaf het zelfs een plaats op de voorpagina als thema van de dag.

Deelname van KMTC Skillslab Kenia in project in Tanzania

De versterking van de training in medische vaardigheden in de voorzieningen voor preservicetraining in drie regio's en de versterking van het management van drie regionale voorzieningen voor medische training in Tanzania

De Nederlandse overheid zal via de Hanze Universiteit Groningen de Tanzaniaanse overheid ondersteunen om de training van middenniveau medische werkers te verbeteren in drie regio's in Tanzania. Dit zullen ze doen tijdens de drie komende jaren (2009-2011). Het project zullen ze uitgevoeren via het Ministry of Health van Tanzania. Ze focussen hierbij op de ontwikkeling van het curriculum richting een leren dat uitgaat van problemen; een initiatie in Skillslab training; de verbetering van de kwaliteit van de voorzorgsmaatregelen; een verhoogd gebruik van ICT; en een verbetering van de managementvaardigheden.

"Met onderwijs talenten transformeren" in Suriname

"Onder invloed met name van de Belgische ontwikkelingshulp (VVOB) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) zien we zeer succesvolle aanpakken hun rentree doen in ons onderwijs", aldus het 'Dagblad Suriname'.

"Ik geloof in jou”

Ik geloof in jouOp 8 mei 2009 vindt in Suriname de lancering plaats van het boek “Ik geloof in jou!”, waaraan ruim twee jaar gewerkt is. Het is een resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen MINOV-UNICEF en VVOB (Programma PROGRESS Suriname) met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de realisering van leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs in Suriname.

"Vraag het aan Auntie Stella"

Auntie Stella"Antie Stella" is een zichzelf reproducerende gezondheids-toolkit, vaak gebruikt door het programma in VVOB Zimbabwe, dat doelt de jeugd te versterken met informatie en vaardigheden om zelf hun sociale problemen op te lossen. Het behandelt boeiende thema's over relaties, familie en seksualiteit. Deze dynamische en interactieve toolkit is ontwikkeld door het Training and Research Support Centre (TARSC, www.tarsc.org). Het bevat 42 werkkaarten met verschillende voorbeelden van situaties waarmee de jongeren in hun leven worden geconfronteerd. De meeste 'peer education'-groepen in de lerarenopleiding gebruiken deze kit graag met hun medestudenten tijdens de lunchpauze, na de lessen en zelfs tijdens het weekend. Het is een instrument dat zich makkelijk laat inlassen in verschillende omstandigheden en kan zo ook gebruikt worden door ouders en lesgevers. Vorig jaar heeft het programma een 65-tal studenten van vier lerarenopleidingen kunnen trainen om "Auntie Stella" te faciliteren. Aangezien de huidige trend in het lesgeven draait rond de lerende persoon, is "Auntie Stella" een instrument dat tegemoetkomt aan de vragen van het moderne lesgeven.

Presentatie door VVOB op de Afrea Impact Evaluation Conference in Cairo

Een team van het VVOB-programma in Zimbabwe heeft een proefschrift gepresenteerd over het monitoringsysteem van het programma tijdens de Impact evaluation conference van het African Evaluation Association (Afrea). De presentatie vertelde hoe het programma-elementen van logisch kader en outcome mapping gebruikt als een geïntegreerd plan-, monitoring- en evaluatiesysteem.

Links rond ontwikkelingssamenwerking

Wiki over Technical and Vocational Education

Sinds kort is er een interessante UNESCO-Wiki rond Technical and vocational education (TVET): http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.html. Die Wiki is geboren in de schoot van het UNESCO-e-mailforum UNEVOC: http://www.unevoc.unesco.org/e-forum. Bijdrages, terugkoppeling, uitschrijven via: forum@unevoc.unesco.org. Erop inschrijven betekent wel een vijftal e-mails per dag in je mailbox, maar voor TVET vaak erg interessant.

Campaign for Education

Campaign for Education organiseert de jaarlijks terugkerende Global Action Week: www.campaignforeducation.org.

Right to Education Project

Het Right to Education Project poogt sociale mobilisatie en wettelijke verantwoordelijkheden te promoten met een focus op de wettelijke uitdagingen m.b.t. het recht op onderwijs: www.right-to-education.org.