U bent hier

September 2009

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

Inhoud

September, ook voor Scholenbanden klinkt de eerste bel

1 september, een nieuw schooljaar. Voor een 14-tal scholen krijgt dit schooljaar een extra mondiale dimensie via hun partnerschap met een school in het Zuiden. Op de website van Scholenbanden staat sinds kort een nieuwe rubriek met een overzicht van de deelnemende scholen en een korte beschrijving van hun scholenband. Deze week krijgen de meesten van hen een brief van VVOB in de bus met concrete aanwijzingen om hun partnerschap in eigen handen te nemen.

Daarnaast werd ook een rubriek Eerste Hulp Bij Scholenbanden uitgewerkt, waar inmiddels vele meters tekst verzameld staan ter inspiratie van de deelnemende scholen. Deze rubriek wordt elke maand systematisch aangevuld op basis van eigen onderzoek en de bevindingen vanuit scholen die een partnerschap aangaan.

Internationale folder

Sinds kort heeft VVOB een internationale folder in het Engels ter beschikking. In de eerste fase was het een vertaling van de Vlaamse folder die met hulp van onze collega’s in Kenia ‘geïnternationaliseerd’ werd. Het bleek een moeilijke maar interessante oefening om de werking van VVOB in enkele titels en paragrafen te vatten.

Een digitale versie is beschikbaar in de VVOB-bib. Een eerste gedrukte versie zal gebruikt worden tijdens enkele internationale vergaderingen in Europa waaraan leden van de VVOB-staf in Brussel zullen deelnemen.

Extra stageplaatsen

We hebben extra stageplaatsen in DR Congo, Vietnam en Cambodja. Hieronder kan je een overzicht downloaden.

Meer info over deze stageplaatsen vind je in het onderdeel Stages op de VVOB-website.

Olaf Moens op bezoek in Battambang, Cambodja

In de tweede week van juli ontvingen de lerarenopleidingen van Battambang een speciale bezoeker. Dhr. Olaf Moens van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie werd uitgenodigd, door het VVOB-project Strenghtening Health Education (SHE), om een vierdaagse opleiding te geven.

De deelnemers waren docenten lerarenopleiding in Biologie en Huishoudkunde. Zij hebben een sterke impact op de vaardigheden in gezondheidseducatie van toekomstige leraren van zes provincies in noordwest Cambodja.

Overeenkomst met Cambodja

De verlenging van de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen VVOB en de overheid van Cambodja is vandaag getekend door Sun Saphoeun, Staatssecretaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cambodja, en Bart Dewaele, Directeur-Generaal van VVOB. Dit werd gedaan met de ondersteuning van Kris Peeters, Minister-President van Vlaanderen en Im Sethy, Minister van Onderwijs, Jeugd en Sport van Cambodja.

De verlenging voorziet een algemeen kader voor de programmaovereenkomsten tussen VVOB en de Cambodjaanse ministeries (op dit ogenblik MoEYS en MAFF) voor een periode van vijf jaar (tot 24 juni 2014).

Roger Standaert in Ecuador

Roger Standaert, Directeur van de afdeling Curriculum bij het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en hoogleraar aan de Universiteit van Gent, was op zending in Ecuador van 19 tot 26 juli 2009. Zijn opdracht bestond uit het leveren van een bijdrage t.a.v. onderwijshervormingen in Ecuador, het linken tussen het curriculum van het basisonderwijs, het profiel van de leerkracht en de competenties voor een lerarenopleiding, alsook een advies over de toepassingen van het curriculum in de scholen in het algemeen en vanuit het programma ‘Escuelas Gestoras del Cambio’ bekeken.

De zending betekende een belangrijke bijdrage voor de uitbouw en consolidatie van de professionele contacten met de onderwijsbeleidsinstanties en het Nationaal Secretariaat voor Planning en Ontwikkeling van Ecuador.

Vlaamse regisseur brengt het VVOB-programma in Ecuador in beeld

Van mei tot juni 2009 bezocht Hans Manshoven met de videocamera in de aanslag het VVOB-programma in Ecuador. Hij is een freelance regisseur-producent.

"Met de komst van Hans hebben we de kracht van TV-beelden herontdekt", vertelt Stijn Janssen, VVOB-coöperant in Ecuador. "Op een nationale workshop in het zuiden van het land heeft hij TV-journaals en een documentaire gemaakt. Hij ging op reis om interessante schoolvoorbeelden te filmen. Ook maakte hij PR-filmpjes van het programma. We interviewden samen met hem getuigen als onderdeel van een monitoringproces. En hij gaf enkele basiscursussen videotechnieken op een hogeschool voor lerarenopleidingen en op ons kantoor. Hans werkte twee maanden lang, volle dagen, soms tot 's avonds laat.

Televisiebeelden werken krachtig en motiverend. Het heeft hier veel in beweging gezet... Minder goede voorbeelden werken als een spiegel: 'Is dat ons onderwijs? Hoe kunnen we dat verbeteren?' Goede onderwijsvoorbeelden werken inspirerend: 'Wij hebben het potentieel in ons land'", meent Stijn.

Van deze laatste categorie tonen we op de VVOB-website enkele voorbeelden. De dialogen zijn in het Spaans en zijn nog niet ondertiteld. Meer video's, meer bewerkingen en eventuele ondertiteling volgen.

Een ICT Integratie-'bad' in Kenia

Verschillende medewerkers van het Ministry of Education en VVOB Kenia hadden de unieke kans om uit te wisselen met prof. Martin Valcke, tijdens de week van 10 op 15 augustus. Als een expert in onderwijstechnologie aan de Universiteit Gent inspireerde hij met zijn levendige en praktische sessies. We kregen inzichten in essentiële principes en concepten nuttig voor onze weg naar 'integratie van ICT in onderwijs'.

E-learning platform van het Kenya Medical Training College officieel gelanceerd

Op 31 juli 2009 lanceerde prof. Anyang’ Nyong’o, Minister van Volksgezondheid, officieel het e-learning platform van het Medische Opleidingsinstituut van Kenia. Dit leer-management-systeem (op een Moodle platform) kwam tot stand door de samenwerking van twee projecten, namelijk het KMTC-VVOB skillslab en Computers voor Scholen Kenia.

Dit systeem maakt het voor leerkrachten en studenten van de 30 medische staatsscholen mogelijk om over het hele land cursusmateriaal, testen en taken te uploaden en toegang te hebben tot bijvoorbeeld wikipedia.

Deze ontwikkeling past in de context van het initiatief van de Keniaanse overheid om het gezondheidsmanagement computergestuurd te maken.

Op dezelfde dag kondigde het KMTC ook aan dat het ISO gecertificeerd is.

Training van trainers in de zuidelijke provincies van Rwanda

Net voor de openingsceremonie van het BTC-VVOB train the trainer programma werden journalisten op 31 augustus uitgenodigd om IPRC Zuid te bezoeken. Met steun van het technische opleidingsproject van BTC-VVOB ontving IPRC Zuid nieuw studiemateriaal voor de opleiding lassen, loodgieterij, machinewerktuigen, automechanieken en auto-elektronica. Van 31 augustus tot 2 oktober organiseert hetzelfde project een opleiding voor opleiders in pedagogie en techniek. De onderwijzers en directeurs van 30 privé- en publieke scholen en technische opleidingscentra van de zuidelijke provincies zullen opleiding volgen op 4 opleidingssites: IPRC Zuid, VTC Nyanza, VTC Mapnada en ETO Gitarama.

Vorige week genoten ook de opleiders van WDA dezelfde pedagogische opleiding in Kigali. Vijf van hen zullen deelnemen aan de technische opleiding van train the trainer in elektriciteit, automechanieken, lassen, loodgieterij en koken.

De samenwerking tussen WDA, IPRC Zuid en de Belgische coöperatie is hierbij een stap in de goede richting voor het verdere ondersteuningsprogramma van België in technische opleidingen. Dit gezamenlijke programma van BTC, VVOB en APEFE (ongeveer €8 miljoen) zal capaciteitsopbouw van opleiders blijven ondersteunen op nationaal niveau maar ook op het niveau van IPRC Zuid. Daarnaast is er ondersteuning gepland voor curriculumontwikkeling, certificatie, accreditatie van opleidingscentra en ondersteuning van de centra zelf door middel van renovatie van bestaande gebouwen en nieuwbouw, het bekomen van onderwijsmateriaal en capaciteitsopbouw van het management.

Aanbesteding Vlaamse Hogescholen voor technische assistentie in Suriname

VVOB Suriname heeft naar zeven Vlaamse Hogescholen een aanbesteding gestuurd. We vragen hierbij naar kandidaturen tot het verlenen van technische assistentie aan het programma in Suriname. Het gaat voornamelijk over de volgende expertisedomeinen: curriculumontwikkeling, diagnostische toetsen, interne kwaliteitszorg en het opstellen van beroepsprofielen en nascholingstrajecten.

De voorstellen van de Vlaamse hogescholen zullen grondig geëvalueerd worden. Doel is tegen eind oktober een winnend voorstel te bekronen met een samenwerkingsovereenkomst tot december 2010, verlengbaar voor drie jaar.

Klasse over onderwijs Suriname

VVOB Suriname had eind vorig schooljaar twee Klasse-bakken op bezoek. De reporters van dienst, Leo Bormans (Hoofdredacteur Klasse) en Hans Vanderspikken (Videoredacteur voor KlasseTV), maakten er diverse reportages. Vanaf oktober zullen ze in het hele gamma aan Klasse-producten te volgen zijn. Zo zal je in vier afleveringen van elk tien minuten een videorelaas kunnen bekijken van hun verkenningstocht langsheen het onderwijs in Suriname op KlasseTV.

tvbrussel op trektocht langs Belgische projecten in Vietnam

"In opdracht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking bereist reporter Sven Tuytens Vietnam. Sven kiest ervoor van het Zuiden naar het Noorden te trekken, met in zijn rugzak een lijst projecten waar België aan werkt.

Sinds 1994 is Vietnam de belangrijkste partner en, sinds de vermindering van het aantal partnerlanden, is het land de enige bilaterale partner van de Belgische samenwerking in Azië", schrijft tvbrussel.

Verspreid over zes afleveringen zullen ze hun reisverslag uitzenden op tvbrussel. Nadien zal elke aflevering ook beschikbaar zijn via hun website en op dvd.

Tijdens de eerste aflevering (uitzenddatum 6 september 2009) krijg je een impressie van hun bezoek aan de landbouwcomponent van het VVOB-programma in Vietnam. "In de Mekong-delta is ook de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische bijstand actief. Simon Jeanmart, een jonge Belgische landbouwingenieur is er de coördinator. Hij werkt in heel Vietnam landbouwprojecten uit waarbij fruitboeren samengebracht worden in clubs met als doel hun eigen lot te verbeteren. Sven en Lan worden uitgenodigd op een bijeenkomst van pomeloboeren."

Nieuwsbrief Zambia - Teach and Learn - Augustus 2009

De tweede editie van 'Teach and Learn', de nieuwsbrief van het programma in Zambia, is beschikbaar.

Cholerapreventie in Zimbabwe

Eind mei 2009 zijn er al 98.424 vermoedelijke gevallen van cholera gemeld in Zimbabwe. Minstens 4.276 mensen overleden aan deze infectieziekte sinds de uitbraak in augustus 2008.

Pilootfase preventieworkshop

VVOB Zimbabwe ontwikkelde een eendaagse cholerapreventieworkshop voor scholen. Dit deden ze in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en de National Education Working Group, die bestaat uit verschillende organisaties die werken in het onderwijs. De eerste pilootworkshops werden gehouden eind juni in de dichtbevolkte voorsteden van Harare, een van de zwaarst getroffen gebieden.

VVOB Zimbabwe en IDRC werken aan een Outcome Mapping-database

Van 18 tot 22 augustus werden Mqapsi Sibanda en Jan Van Ongevalle uitgenodigd door het International Development Research Centre (IDRC) in Ottawa om er te werken aan een database gemaakt met 'FileMaker'-software. Het zal programma's helpen die gebruik maken van Outcome Mapping in hun monitoringproces. Doel is dat de database de programma's zal helpen bij het vaststellen, opslaan, analyseren en rapporteren van hun monitoring. Als deze succesvol is, zal deze zeker het leren tijdens de monitoringactiviteiten versterken.

Het IDRC heeft de ervaringen met Outcome Mapping van het VVOB-programma in Zimbabwe gepost op haar website: http://www.idrc.ca/en/ev-137878-201-1-DO_TOPIC.html.

Links rond ontwikkelingssamenwerking

Bronnen rond leren, training and technologie

Het International Centre for Training (ILO) heeft veel nuttige info rond leren, training en technologie op haar website.

WikiEducator biedt gratis inhouden rond e-leren

De WikiEducator is een netwerk in ontwikkeling voor een gezamenlijke:

  • planning van onderwijsprojecten gelinkt aan de ontwikkeling van gratische inhouden;
  • ontwikkeling van gratische inhouden op WikiEducator voor e-leren;
  • bouw aan ‘open education resources’ (OER);
  • gratis netwerking en opstelling financieringsvoorstellen.

Master in "Education for Development" aan de Open University

Education for Development (ET821) is een nieuwe masterniveaucursus van de Open University (http://www.open.ac.uk). Als deel van het Masters in Education programme (en ook de MSC in Development Management), start de cursus in november 2009. De registratie wordt afgesloten in september.

Master of Educational Studies aan de KULeuven

Hieronder vind je de elektronische brochure van de Master of Educational Studies. Binnenkort verschijnt de nieuwe brochure voor het academiejaar 2010-2011. Deze brochure zal je kunnen downloaden op de website (http://ppw.kuleuven.be/mes/english), waar je ook de meest recente informatie over het programma kan raadplegen.