U bent hier

VVOB wil mensen aanzetten tot kritische reflecties over evoluties binnen onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en (inter)nationale solidariteit. We organiseren daartoe debatten, gastcolleges, panelgesprekken en andere fora voor uitwisseling. Deze kunnen een academische insteek hebben, maar zijn vooral een ontmoetingsplaats voor onderwijsactoren die willen bijleren.

Zie verder voor onze opkomende evenementen.

Ontwikkelingsdebatten

Enkele keren per jaar brengen we mensen uit de brede ontwikkelingssector bij elkaar om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema.

eNSPIRED

Het Noordprogramma van VVOB organiseert leermomenten voor (student)leerkrachten, docenten van lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en andere geïnterresseerden met onderwijsexperts en -praktijken uit haar partnerlanden. eNSPIRED wil Vlaamse onderwijsactoren inspireren om uitdagingen van gelijke onderwijskansen in eigen omgeving met een nieuwe blik te benaderen.

Educaid.be

Dit synergieprogramma van VVOB en APEFE is het platform voor Belgische organisaties die werken rond onderwijs en training in ontwikkelingssamenwerking. Een keer per jaar organiseert Educaid.be een grote conferentie, maar ook seminaries, debatten en andere evenementen staan regelmatig op het programma.

Scholenbanden

VVOB’s Scholenbandenprogramma bouwt bruggen tussen Vlaamse scholen en scholen in het buitenland. Scholenbanden organiseert evenementen om bestaande scholenbanden te ondersteunen en nieuwsgierige scholen te motiveren een scholenband te starten.

Daarnaast kan je onze medewerkers ook op andere evenementen ontmoeten.