U bent hier

12/12/2013

Op 29 en 30 november 2013 vond de tweedaagse vorming plaats voor studenten die in 2014 met VVOB op stage vertrekken. 28 studenten van verschillende hogescholen en universiteiten waren op het appel in jeugdherberg Scoutel in Antwerpen.

Zuidstages populair

Dat meer en meer studenten kiezen voor een buitenlandse stage, is geen nieuw gegeven. Dit jaar was de respons op onze stageplaatsen wel erg groot. Afgelopen maanden organiseerden we verschillende info- en selectiemomenten. Maar liefst 49 studenten van verschillende hogescholen en universiteiten waagden hun kans om één van de felbegeerde stageplaatsen in de wacht te slepen. 28 van hen waren succesvol, en kunnen in 2014 op stage vertrekken naar één van onze negen partnerlanden in het Zuiden. Ze komen uit uiteenlopende studierichtingen en zullen dan ook diverse taken uitvoeren, zowel in de VVOB-kantoren als bij onze partners ter plaatse.

Crash course

We vinden het erg belangrijk om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun stage in het Zuiden. Zo hebben de stages een zo groot mogelijke meerwaarde voor alle partijen. We blijven dan ook investeren in een goede vorming, die de studenten op verschillende vlakken klaarstoomt. Hiermee willen we een aanvulling bieden op het voorbereidingstraject van de hogescholen en universiteiten. Vorig jaar breidden we de vorming voor het eerst uit naar een tweedaagse. Een recept dat voor herhaling vatbaar bleek. De deelnemende studenten waren erg enthousiast na afloop, en de stagebegeleiders in het Zuiden bevestigden dat de studenten goed voorbereid waren. Onze vorming werd door hogescholen dit jaar zelfs aanbevolen aan andere studenten, die niet met VVOB op stage vertrekken.

Programma

We ontwikkelden een uitgebalanceerd programma. Allereerst kregen de studenten een inkijk in de wereld van duurzame ontwikkeling, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking. Na deze achtergrondinformatie richtte de training zich sterk op interculturele competenties. Wanneer er zich problemen voordoen tijdens een stage, heeft dit immers meestal te maken met de attitude van de student en niet zozeer met een gebrek aan technische kennis. Daarom werden de studenten doorheen het weekend ook op de proef gesteld met een paar oefeningen om hun flexibiliteit en openheid te testen: cruciale eigenschappen van een goede VVOB-stagiair!

Een ander deel van de vorming behandelde bewustmakingsactiviteiten. We moedigen studenten aan hier echt werk van te maken. Een van de taken van de studenten na de terugkeer van hun stage is immers hun steentje bij te dragen aan de sensibilisering in Vlaanderen rond ontwikkelingsthema’s. Voor het eerst nodigden we een grote groep oud-stagiairs uit. Zij blikten in groep terug op de persoonlijke impact van hun stage, en woonden de prijsuitreiking bij voor ‘beste sensibiliserende activiteit na de stage’. Na de verkiezing van de ‘VVOB-ambassadeurs’ van 2013, wisselden de oud-stagiairs hun ervaringen uit met de studenten die op het punt staan een gelijkaardige stage te doen in hetzelfde land.

Tot slot brachten verschillende VVOB-medewerkers uit onze partnerlanden nog een bezoek aan de vorming. Een uitgelezen kans voor de stagiairs om hun resterende vragen af te vuren op iemand met een grondige kennis van het land van bestemming.

Ook nu waren de studenten weer erg opgetogen over de stagevorming die VVOB aanbood. “We hebben het gevoel dat we veel beter zijn voorbereid dan andere studenten”, luidde het. “We hebben nu nog meer zin gekregen om op stage te vertrekken en zijn extra gemotiveerd om alles in orde te brengen”, hoorden we ook. En laat dat nu net de bedoeling geweest zijn!

Vanaf maart 2014 worden de nieuwe stageplaatsen voor volgend schooljaar (2014-2015) gepubliceerd op onze website.