U bent hier

19/12/2013

Sinds 2008 voert VVOB het Teacher Training Support Programme uit in Zambia, in samenwerking met het Zambiaanse ministerie van Onderwijs. Het programma is opgebouwd rond drie thema’s: continue professionele ontwikkeling (CPD), afstandsonderwijs, en ICT in het onderwijs.

Nu het programma eind 2013 wordt afgerond, willen we stilstaan bij de impact die het heeft gehad op de opleiding van leerkrachten bij onze samenwerkingspartners, de instituten voor lerarenopleiding.

James Silwimba, CPD Adviseur bij VVOB Zambia, vertelt.

Wildgroei van bijscholingsinitiatieven en lesmethodes

“Ik werkte vroeger zelf bij het ministerie van Onderwijs in Zambia, en durf te stellen dat het standaardiseren van de continue professionele ontwikkeling (CPD) op de lerarenopleidingen, één van de grootste verwezenlijkingen is van het VVOB-programma", meent James.

"Vóór de tussenkomst van VVOB ontbrak het CPD namelijk volledig aan structuur en waardering. Het was ook niet afgestemd op de leerkrachten. Daarmee bedoel ik dat de academische ontwikkeling van het personeel niet in lijn lag met de persoonlijke plannen en ambities van de individuele lectoren; CPD-activiteiten waren niet gekoppeld aan de huidige of toekomstige rol van het individu binnen de lerarenopleiding; en bijscholingsinitiatieven slaagden in zijn geheel niet in wat ze moesten bereiken, namelijk het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de lectoren.

Bijgevolg moesten nieuwe lectoren in de instituten voor lerarenopleiding meestal hun eigen weg zoeken. Dit resulteerde in een grote variatie aan - vaak ongeschikte - lesmethodes die vrij werden beoefend."

Standaardisering van professionele ontwikkeling

James vervolgt: "De ondersteuning van VVOB heeft gezorgd voor de standaardisering van CPD op de instituten voor lerarenopleiding, door een aantal maatregelen:

  • Oprichting van het ‘National CPD Task Team’, samengesteld uit lectoren van alle lerarenopleidingen die verantwoordelijk zijn voor CPD binnen hun instituut
  • Opstellen van richtlijnen voor CPD op nationaal niveau en op het niveau van de instituten voor lerarenopleiding
  • De oprichting van CPD-comités op de instituten
  • Het inplannen van CPD-activiteiten op het niveau van de instituten voor lerarenopleiding en afdelingen van deze instituten

Aanvankelijk werden de vergaderingen van het ‘National CPD Task Team’ gefinancierd door VVOB, maar dit werd geleidelijk overgedragen aan de instituten zelf. Om deze CPD-activiteiten mogelijk te maken, zijn de instituten op zoek gegaan naar financiering."

Het einde van een programma

"Op 6 en 7 november vond de laatste CPD-bijeenkomst plaats van instituten die voortrekkers zijn op het vlak van afstandonderwijs, op het Zambia Institute of Special Education (ZAMISE)", vertelt James. "Ze werd georganiseerd door het ‘Colleges of Education Open Distance and e-Learning Coordinating Team’. Alle drie de deelnemers van elk instituut voor lerarenopleiding, werden gefinancierd door hun eigen instituut.

Ze deelden voortgangsrapporten, uitdagingen en successen; bespraken de uitvoering van de CPD-richtlijnen; en bezonnen zich over een aantal belangrijke getrokken lessen en over de impact van zes jaar ondersteuning van VVOB aan het ministerie met het Teacher Training Support Programme.

Tot slot hield VVOB een afscheidsrede die zowel blijk gaf van droefheid als van blijdschap. Droefheid omdat het programme ten einde loopt, en vreugde omdat de samenwerking zeer vruchtbaar was en ze de praktijken in de instituten voor lerarenopleiding heeft veranderd”, aldus James.

Stories of Change

Nu we het einde van het programma naderen, wilde VVOB met haar partners het verhaal reconstrueren van deze reis van zes jaar, tot waar we vandaag staan. En hoe konden we dit beter doen, dan door de partners zelf aan het woord te laten? Alle instituten voor lerarenopleiding en andere partners zoals een gemeenschapsschool, een materialenbank voor leerkrachten en personeel van het ministerie werden aangemoedigd om korte verhalen in te dienen voor een ‘Stories of Change’ brochure, over de belangrijkste veranderingen die werden doorgevoerd naar aanleiding van ons Teacher Training Support Programme.

Door middel van deze publicatie kunnen personen die deel uitmaakten van de programma-activiteiten het verhaal vanuit hun perspectief vertellen, en de lezer inzicht verschaffen in hoe ze het programma ervaarden. De brochure moet de getrokken lessen vasthouden en successen en uitdagingen van het programma in de schijnwerper zetten.