U bent hier

VVOB in Vlaanderen: Brug met het Zuiden

De wereld die we willen nalaten aan onze kinderen, is er een die evenwichtig en duurzaam is en aan elk individu alle mogelijke kansen tot ontplooiing biedt. De mensen in ‘het Zuiden’ meer kansen geven is het uiteindelijke doel van de Zuidwerking van VVOB. Tegelijk kan een duurzame wereld met gelijke kansen maar gerealiseerd worden wanneer ook de solidariteit tussen mensen en volkeren groeit, wanneer er wederzijds begrip is en vooroordelen en clichés worden afgebouwd.

Bruggen bouwen

Onze Noordwerking wil hieraan bijdragen door in Vlaanderen te bouwen aan een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. We verbinden dit met wat we doen in het Zuiden en proberen dus een vruchtbare wisselwerking tussen de onderwijsrealiteit in het Zuiden en die in Vlaanderen mogelijk te maken. De kennis van elkaar groeit, de dialoog ontstaat, en een betere beeldvorming leidt tot een waardering van de verschillen en gelijkenissen.

Activiteiten in Vlaanderen

In 2014 start VVOB samen met haar partners met een programma dat werkt rond gelijke onderwijskansen. Het heet voluit ‘Draagvlakverbreding en -verdieping gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid’. Dit programma gaat uit van de raakpunten die wij hebben met onze partnerlanden als het gaat over gelijke onderwijskansen.

Het programma Scholenbanden bouwt bruggen op het niveau van het lager en middelbaar onderwijs. Via het stageprogramma en de partnerschappen met hogescholen smeden we relaties op het niveau van het hoger onderwijs. Met websites, nieuwsbrieven, debatnamiddagen, vormingsaanbod, deelname aan evenementen, actief lidmaatschap bij netwerken zoals Vleva,... treedt VVOB steeds meer naar buiten om Vlaanderen te betrekken bij de ontwikkelingsproblematiek. Via het platform Educaid.be trekt VVOB mee aan de kar om informatie over onderwijs en ontwikkelingssamenwerking te delen en zo het Belgische beleid hierrond te versterken. Dankzij het engagement van tientallen Vlaamse vrijwilligers-vertalers kunnen t(a)alrijke drempels in de uitwisseling tussen Vlaanderen en het Zuiden overwonnen worden. Klasse vertaalt VVOB's verhaal van 'onderwijs voor ontwikkeling' naar haar diverse doelgroepen.