U bent hier

Gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid als een hefboom voor meer gelijkheid in de samenleving

In 2014 startte VVOB samen met haar partners met een programma rond gelijke onderwijskansen. Het heet voluit ‘Draagvlakverbreding en -verdieping gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid’. Dit programma gaat uit van de raakpunten die wij hebben met onze partnerlanden als het gaat over gelijke onderwijskansen.

Daarom zetten we samen met onze onderwijspartners in op het delen van ervaringen tussen Noord en Zuid, op het sensibiliseren van personeel en studenten, en op het zoeken naar alternatieve actiemodellen. ‘Gelijke onderwijskansen’ is echter een vlag die een grote lading dekt. Dit programma concentreert zich daarom op de onderliggende waarden en overtuigingen die rond dit thema leven bij personeel en studenten in Vlaanderen. Vervolgens confronteren we die met deze in het Zuiden en met de praktijken die er gangbaar zijn.

Doel

Het doel van dit programma is tweeledig:

 • Er is een uitwisseling tussen Noord en Zuid en we werken samen aan de gedeelde problematiek van gelijke onderwijskansen. Hiermee willen we onze onderwijspartners aansporen om zelf een voorbeeldrol op te nemen en in de eigen onderwijsinstelling veranderingen door te voeren die gelijke onderwijskansen vergroten voor hun doelgroepen.
   
 • De uitwisseling tussen Noord en Zuid versterkt de competenties van wereldburgerschap bij de medewerkers van de hogescholen met een lerarenopleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten. Hierbij scherpen we het bewustzijn aan over het belang van gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid als een hefboom voor meer gelijkheid in de samenleving. Tegelijk willen we tot een meer solidaire houding komen tussen Noord en Zuid als gevolg van de uitwisseling, samenwerking en grotere betrokkenheid.

Activiteiten

Dit programma loopt over drie schooljaren. Het werkt rond vier resultaatsgebieden:

 • In een eerste resultaatsgebied werken we aan de ontwikkeling van een leeromgeving. Hier zullen we kennis over, ervaring met en goede praktijken rond ‘gelijke onderwijskansen’ delen tussen de partners in Noord en Zuid. Ook de rol van ‘onderliggende waarden, overtuigingen en wereldbeelden’ krijgt er een prominente plaats.
   
 • Per instelling in Vlaanderen ontwikkelen we samen enkele handelingsperspectieven om het bewustzijn rond gelijke onderwijskansen aan te scherpen.
   
 • We werken samen aan een sensibiliseringscampagne rond dit thema.
   
 • In de activiteiten van ‘internationale mobiliteit’ die de onderwijspartners samen met VVOB organiseren (bv. studentenstages of technische assistentie van lectoren in de VVOB-programma’s) zal ‘gelijke onderwijskansen’ een kernthema zijn.

Voor de realisatie van deze resultaten organiseren we regelmatig voor en met onze partners workshops, trainingen en seminars met experten uit het Zuiden. Diverse thema’s komen aan bod, zoals: ouderparticipatie, meertaligheid, interculturele pedagogie en inclusief onderwijs. Via onze digitale nieuwsbrief equity stories bieden we bijkomende inspiratie.

Meer weten?

Voor meer info kan je contact opnemen met Soetkin Bauwens op het hoofdkantoor van VVOB.

Huidige partners