U bent hier

Onze visie op kwaliteitsvol onderwijs

VVOB's definitie van kwaliteitsvol onderwijs

"Kwaliteitsvol onderwijs biedt aan alle leerlingen de capaciteiten die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische samenleving en om het individuele welzijn te verbeteren. De specifieke leerresultaten die nodig zijn, hangen af van de context. Algemeen moet er echter op het einde van het basisonderwijs een minimum niveau worden behaald voor taal- en rekenvaardigheid, wetenschappelijke basiskennis en levensvaardigheden, zoals bewustwording en preventie van ziekten. Capaciteitsontwikkeling om de kwaliteit te verbeteren van leerkrachten en andere betrokkenen bij het onderwijs is cruciaal doorheen dit proces."

Zes cruciale dimensies van kwaliteitsvol onderwijs

VVOB meent dat onderwijs leidt tot empowerment: een proces van het versterken van individuen, organisaties en gemeenschappen zodat ze meer controle krijgen op de eigen situatie en omgeving. Kwaliteitsvol onderwijs is dan ook een cruciale factor in de strijd tegen armoede en ongelijkheid in de samenleving. VVOB onderscheidt zes dimensies in kwaliteitsvol onderwijs waaraan al haar interventies moeten voldoen.

  

Equity

VVOB's definitie verwijst naar "alle lerenden". Het gaat om non-discriminatie en equity. Equity in onderwijs betekent dat persoonlijke en sociale omgevingsfactoren - zoals gender, etnische afkomst of familiale omgeving - geen obstakels mogen vormen voor de ontplooiing van het lerend potentieel en dat alle individuen minstens een basisniveau aan vaardigheden moeten kunnen ontwikkelen.

  

Contextgebondenheid en relevantie

Kwaliteitsvol onderwijs kan niet gebaseerd zijn op een blauwdruk die in alle situaties wordt toegepast. Oplossingen voor en aanpassingen aan een onderwijssysteem moeten gebaseerd zijn op de werkelijke behoeften van een land en/of gemeenschap. Om dit te garanderen, evalueert VVOB haar interventies.

  

Kindvriendelijk lesgeven en leren

Kwaliteitsvol onderwijs is gericht op het kind en helpt hem/haar zijn/haar maximale potentieel te bereiken. Actieve deelname van de kinderen is hierbij een vereiste.

  

Duurzaamheid

Veranderingen in onderwijs verlopen soms traag. Door het ontwikkelen van de capaciteiten van lokale onderwijsbeleidsinstanties wil VVOB bijdragen aan de institutionalisering van deze veranderingsprocessen.

  

Evenwichtige aanpak

Kwaliteitsvol onderwijs is gericht op de ontwikkeling van een evenwichtig geheel aan capaciteiten bij kinderen die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische samenleving en om het individuele welzijn te verbeteren.

  

Leerresultaten

Na het voltooien van een bepaalde onderwijsgraad moeten kinderen een minimum aan vaardigheden hebben ontwikkeld. Kwaliteitsvol onderwijs vereist een resultaatsgerichte aanpak.

 

Een fundamenteel principe
VVOB is ervan overtuigd dat onderwijs maar kwaliteitsvol kan zijn als het ook binnen haar systeem equity realiseert – genderequity in het bijzonder.