U bent hier

Ontwikkelingsdebatten

De ontwikkelingssamenwerking is voortdurend in beweging. Niet alleen de context, maar ook het begrippenkader van de sector verandert snel. We willen een kritische reflectie over deze evoluties en centrale begrippen aanmoedigen. Deze kunnen academisch onderbouwd zijn, maar willen vooral een sleutel zijn naar een betere praktijk van mensen die heel vaak met partners in het Zuiden werken.

Daarom organiseren we ‘Ontwikkelingsdebatten’. Enkele keren per jaar brengen we mensen uit de brede ontwikkelingssector bij elkaar om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema. Met deze bijeenkomsten willen we het eigen functioneren op een constructieve wijze onder de loep nemen, nieuwe inzichten krijgen in de eigen bijdragen aan armoedebestrijding, en kruisbestuiving stimuleren tussen verschillende ontwikkelingsactoren.

 

Eerstvolgende debat: