U bent hier

VVOB's Story

'Education for development'

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) werd opgericht in 1982 als een vereniging zonder winstoogmerk. VVOB's motto 'Education for Development' ('onderwijs voor ontwikkeling') weerspiegelt de algemene doelstelling: bijdragen aan armoedebestrijding en een meer rechtvaardige wereld met verhoogde kansen voor iedereen. De organisatie wil de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden duurzaam verbeteren.

Financiering

We werken voornamelijk met fondsen van de Belgische federale en de Vlaamse overheid.

Het jaarlijkse budget van VVOB voor elk landenprogramma varieert van ongeveer €700.000 tot €1.100.000.

Organisatiestructuur

Onze organisatie heeft drie luiken: onze beleidsorganen, de werking van het hoofdkantoor in Brussel en de respectieve organisatie van de programma's in onze partnerlanden.

Onderwijsexpertise

De onderwijssector is een erg breed domein. Om expertise op hoog niveau te bieden aan onze partners specialiseert VVOB zich in drie doelstellingen en drie onderwijscomponenten.