U bent hier

Visie

VVOB streeft naar een duurzame wereld die gebaseerd is op gelijke kansen dankzij kwaliteitsvol onderwijs. Wij bereiken dit door technische assistentie te bieden en door bruggen te bouwen tussen onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden, Vlaanderen en Europa. Uitwisseling van ervaringen, ontwikkeling van onderwijsexpertise en bewustmaking rond het belang van onderwijs voor ontwikkeling voeden deze relaties.

VVOB’s definitie van kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs biedt aan alle leerlingen de capaciteiten die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische samenleving en om het individuele welzijn te verbeteren. De specifieke leerresultaten die nodig zijn, hangen af van de context. Algemeen gesproken moet er op het einde van het basisonderwijs een minimumniveau worden behaald voor taal- en rekenvaardigheid, wetenschappelijke basiskennis en levensvaardigheden. Capaciteitsontwikkeling om de kwaliteit te verbeteren van leerkrachten en andere betrokkenen bij het onderwijs is cruciaal doorheen dit proces.

Missie

We dragen bij tot grotere interne en externe solidariteit in ontwikkelingslanden, Vlaanderen en Europa door de steun te vergroten voor kwaliteitsvol onderwijs als motor voor ontwikkeling en gelijke kansen.

 

We bieden structurele oplossingen in de vorm van technische assistentie die de capaciteit versterkt van de overheid en lokale onderwijsactoren. Deze zijn vooral departementen van de ministeries van Onderwijs en instellingen die diensten leveren rond de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders.

 

We behalen duurzame resultaten door:

 • onze activiteiten af te stemmen op het lokale onderwijsbeleid;
 • onderwijsexpertise van de lokale instellingen op te bouwen met knowhow van, en via uitwisseling met ons netwerk van Vlaamse en internationale partners;
 • samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstituten over grenzen heen en tussen de privésector en de onderwijssector.

6 cruciale dimensies van kwaliteitsvol onderwijs volgens VVOB

 1. Equity: persoonlijke en sociale omgevingsfactoren (zoals gender, etnische afkomst of socio-economische status) zijn geen leerbarrières.
 2. Contextgebondenheid en relevantie: oplossingen voor en aanpassingen aan het onderwijssysteem zijn gebaseerd op de noden van een land en/of gemeenschap.
 3. Kindvriendelijk lesgeven en leren: onderwijs is gericht op het kind en helpt hen hun maximaal potentieel te bereiken.
 4. Duurzaamheid: capaciteitsversterking van lokale onderwijsinstellingen verankert de veranderingen op institutioneel niveau.
 5. Evenwichtige aanpak: de ontwikkeling van een evenwichtig geheel aan capaciteiten bij leerlingen draagt bij tot hun economische productiviteit, een duurzaam levensonderhoud en een vreedzame en democratische samenleving.
 6. Leerresultaten: een resultaatsgerichte aanpak verzekert dat leerlingen een minimum aan vaardigheden hebben ontwikkeld.

Waarden

 • Kwaliteit in resultaten en in leren
 • Integriteit in professionele relaties en in leiderschap
 • Respect voor lokaal beleid, mensen en planeet
 • Engagement voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
 • Innovatie in het aanpakken van complexe uitdagingen
VVOB is ervan overtuigd dat onderwijs maar kwaliteitsvol kan zijn als het ook gelijkheid realiseert, en gendergelijkheid in het bijzonder