U bent hier

Banner

| Achtergrond | Programma | Sprekers | Meer informatie | English |

 

Verrassende resultaten in de 2012-editie van het Programme for International Student Assessment (PISA): Vietnam scoort sterk voor wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid. Sterker dan het onderwijs in sommige rijkere landen.

Is welvaart niet langer bepalend voor de leerprestaties van leerlingen? Waarom zakt Finland in de wereldwijde onderwijsresultaten van PISA? Leidt PISA tot teaching to the test? En wat met de soft skills die PISA niet toetst?

U ontdekt het op donderdag 18 september 2014. Dan dompelen vleva en VVOB u onder in de Belgische, Finse en Vietnamese recepten voor PISA.

Deze miniconferentie vindt plaats van 10u tot 13u bij vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel. Ze is gratis maar inschrijven is verplicht. De voertaal is Engels.

Achtergrond

De recente resultaten van het Programme for International Student Assessment (PISA) tonen aan dat het onderwijs in Vietnam hoger presteert voor wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid dan het onderwijs in sommige rijkere landen. Finland staat al jaren aan de top van de internationale rangschikking. Maar zijn positie wankelt.

Analyses van PISA-resultaten laten zien dat hoge gemiddelde leerresultaten en gelijke onderwijskansen elkaar niet uitsluiten. Finland vertoont een zwakke samenhang tussen leerprestaties van leerlingen en hun socio-economische achtergrond, terwijl Vietnam en België respectievelijk een gemiddelde en sterke samenhang laten zien. Dit roept enkele vragen op:

  • Hoe kan het succes van Vietnam in PISA verklaard worden?
  • Wat gaat er “fout” in Finland?
  • Hoe kunnen we de verschillen verklaren in de relatie tussen socio-economische achtergrond en leerresultaten van leerlingen in België, Finland en Vietnam?
  • Leidt PISA naar een cultuur van “teaching to the test”? Wat met “soft skills” die momenteel niet aan bod komen in PISA?

De miniconferentie “Belgische, Finse en Vietnamese recepten voor PISA” geeft inzichten in deze vraagstukken.

Programma

9:30–10:00

Registratie met koffie

10:00–10:15

Welkom en inleiding door Astrid Hannes (Liaisonofficer, vleva) en Bart Dewaele (Directeur-Generaal, Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand - VVOB)

10:15–10:35

Kan onderwijskwaliteit van scholen en landen gemeten en vergeleken worden?
Prof. em. Roger Standaert, Universiteit Gent

10:35–10:55

Gelijkheid in het onderwijs en gelijke onderwijskansen en leerresultaten in Finland: de rol van gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten
Prof. Jouni Välijärvi, Directeur, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland

10:55–11:15

Wiskundige geletterdheid: hoe helpt Europa de lidstaten?
Dhr. dr. Vladimir Garkov, DG EAC, Europese Commissie

11:15–11:45

Koffiepauze

11:45–12:05

Leerresultaten, schoolkwaliteit en gelijke onderwijskansen: wat maakt het Vietnamees systeem anders?
Dr. Caine Rolleston, Institute of Education, University of London

12:05–12:50

Discussie over de waarde van gestandardiseerde testen en gelijke kansen in onderwijs
Moderator: Sven Rooms, Programmadirecteur, VVOB

De discussie vindt plaats in de vorm van een Q&A-sessie waarbij het publiek vragen stelt en de sprekers hun standpunten en/of antwoorden geven. We werken hierbij rond twee thema's: de waarde van gestandardiseerde testen en gelijke kansen in onderwijs.

12:50

Broodjeslunch met netwerking

Sprekers

   

Dr. Caine Rolleston doceert Education and International Development aan het Institute of Education (University of London) doet onderzoek in het kader van het Young Lives Project (University of Oxford).

Hij studeerde af aan de universiteit van Oxford en Londen en werkt in het kader van internationale ontwikkeling rond verschillende onderwijstopics in landen als Ghana, Vietnam, Ethiopië, Peru, Indië en Sri Lanka. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op onderwijseconomie in ontwikkelingslanden, ontsluiting van onderwijs en gelijke onderwijskansen, privatisering, leerindicatoren en -trajecten, longitudinale studies in onderwijsontwikkeling, cognitieve en non-cognitieve competentieontwikkeling en onderzoeksdesign via zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Prof. Roger Standaert is professor emeritus in Comparative Education aan de Universiteit van Gent en is gewezen directeur van de dienst Onderwijsontwikkeling van het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming.

Na zijn studies Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven ging hij in 1969 aan de slag als lector in de lerarenopleiding. In 1976 werd hij benoemd als projectleider van een grootschalig project rond onderwijs dat niemand uitsluit op basis van vaardigheden of talenten in Vlaanderen. Samen met co-author F. Troch ontving hij de nationale prijs voor beste pedagogische publicatie over onderwijs in 1980. Hij behaalde zijn doctoraat met een vergelijkende studie over de rationaliteit van het onderwijsbeleid in 1991. In hetzelfde jaar werd hij aangesteld als directeur van de nieuwe dienst Onderwijsontwikkeling binnen het Vlaams Departement van Onderwijs en Vorming. Voor zijn werk rond kerncurricula in Vlaanderen ontving hij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. Hij werd in 1997 voorzitter van het Consortium of Institutes for Development and Research in Education in Europe (CIDREE). In 1998 werd hij aangesteld voor een deeltijdse leerstoel in Comparative Education aan de Universiteit van Gent. Hij schreef tientallen boeken en publiceerde in Belgische en buitenlandse pedagogische tijdschriften.

Prof. Jouni Välijärvi is directeur van het Finnish Institute for Educational Research aan de University of Jyväskylä in Finland.

In 1993 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit van Jyväskylä. Hij werkte als onderzoeker en beleidsmedewerker en is momenteel professor in Educational Research aan het Institute for Educational Research. Hij vertegenwoordigt Finland in de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) en is nationaal projectleider van Finland voor de PISA-studie van de OESO. Hij leidde verschillende internationale en nationale onderzoeksprojecten over curricula, schoolevaluaties, lerarenopleidingen en welzijn van studenten. Als expert nam hij deel aan nationale en internationale deskundigengroepen, van onder meer de OESO en de EU, en heeft een uitgebreide publicatielijst in dit domein op zijn naam staan.

Meer informatie