U bent hier

DR Congo - ETAGE
Titel: 
Programme d’Appui à l’Amélioration de la Qualité de l’Enseignement Technique et l’Entreprenariat Agricole (ETAGE) – Programma voor de verbetering van de kwaliteit van technisch onderwijs en landbouwondernemerschap
Locatie: 
Provincie Kongo Central (onderwijsprovincies Kongo Central 1 en 2)
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 4,484,000
Donor: 
België
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen; groen landbouwondernemerschap; scholen en industrieën linken
Context: 

De Democratische Republiek Congo (DRC) is enorm groot en telt meer dan 30 onderwijsprovincies. Kongo Central 1 en 2 werden gekozen omwille van het landbouwpotentieel, de economische opportuniteiten voor jonge mensen in deze sector, toegang, faciliteiten, de goede infrastructuur, en de sterke ambitie van veel jongeren om kleine ondernemingen op te starten na hun studies.

Maar de overgang van school naar werk blijkt moeilijker te worden, vooral voor jonge vrouwen. De kwaliteit en relevantie van het technisch en beroepsonderwijs in de DRC zouden moeten verbeterd worden, meer bepaald dat van het landbouwonderwijs, want formele jobs zijn aan het verdwijnen en de werkloosheidscijfers aan het stijgen. Jongeren moeten werkgelegenheid in de landbouwsector ontdekken, liefst in de gebieden van productie en voedselverwerking.

De relevantie en kwaliteit van technisch onderwijs verbeteren betekent dat schoolleiders en leerkrachten verder moeten geprofessionaliseerd worden. De professionele ontwikkeling van leerkrachten vormt ook een uitdaging, want de meeste studenten pedagogie kiezen niet voor een job als leerkracht. Bovendien liggen technische landbouwscholen ver uit elkaar.

Doelstelling: 

Schoolleiders en leerkrachten van technische landbouwscholen in onderwijsprovincies Kongo Central 1 en 2 hebben de competenties om de kwaliteit en relevantie van het lesgeven voor alle leerlingen te verbeteren.

Partners: 
 • Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté (MEPS-INC)
 • Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel (MINETP)
 • 3 provinciale Inspectiediensten (IPP)
 • 2 provinciale Onderwijsdepartementen (PROVED)
Werkwijze: 

Het ETAGE-programma draait rond het vermeerderen van het aanbod en het verbeteren van professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders van landbouwscholen.

Het programma heeft drie pillaren:

 • Schoolleiderschap versterken in landbouwscholen
 • Actief en participatief lesgeven stimuleren in landbouwscholen met speciale aandacht voor gelijke onderwijskansen (voornamelijk rond gender en milieu)
 • De ondernemingszin en -talenten van studenten ondersteunen en aanmoedigen

Het programma draagt bij tot de ontwikkeling van een breed gedragen strategie voor relevant en kwaliteitsvol landbouwonderwijs dat meebouwt aan schoolleiderschap, pedagogie, ondernemingszin en leernetwerken.

Initieel genieten 30 pilootlandbouwscholen van het programma. Dit kan uitgebreid worden tot een bijkomende 92 landbouwscholen in de twee onderwijsprovincies, via replicering door de partner.

Aan het einde van het ETAGE-programma:

 • ondersteunen IPP en PROVED landbouwscholen in de ontwikkeling van autonome en verantwoordelijke leiderschapsstructuren.
 • organiseren IPP en PROVED constulatiemeetings over schoolleiderschap en -management tussen de inspectiediensten, scholen en de privésector.
 • begeleidt IPP leernetwerken voor leerkrachten en schoolleiders over actief lesgeven met speciale aandacht voor gender, milieu en gelijke onderwijskansen.
 • voert IPP een professionele ontwikkelingstraject uit met ondersteunend pedagogisch materiaal voor landbouwscholen over actief en participatief lesgeven, met speciale aandacht voor gender, milieu en gelijke onderwijskansen.
 • ondersteunt IPP landbouwscholen met:
  • het opzetten van productie-afdelingen en microprojecten,
  • links leggen en uitwisselingen organiseren met de lokale privésector, bedrijfswereld, ondernemingen, coöperatieven etc.,
  • hun ervaringen over groen en billijk ondernemerschap delen in leernetwerken.

Het proces en de geleerde lessen tijdens de ontwikkeling van de strategie voor relevant en kwaliteitsvol landbouwonderwijs wordt gedocumenteerd door IPP en PROVED. De strategie wordt vervolgens geüpscaled zodat alle 122 landbouwscholen in Kongo Central 1 en 2 ervan kunnen genieten.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB DRC de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB DRC team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.