U bent hier

Hieronder vind je een overzicht van de stageplaatsen voor 2019. Dit aanbod zal de komende weken en maanden aangevuld worden. Als je niet meteen vindt wat je zocht, kom dan zeker nog eens terug. Je kan makkelijk op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.

 

Let op: Deze stageplaatsen staan open voor studenten van alle onderwijsinstellingen. Informeer bij de verantwoordelijke internationalisering of stageverantwoordelijke of er daarnaast nog extra stageplaatsen zijn gereserveerd voor jouw school.

Recente stageplaatsen

Zuid-Afrika

ICT ondersteuning in een onderwijsdistrict in Zuid-Afrika

Laatste keer bijgewerkt op 01/10/2018
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2019
 • De stagiair wordt begeleid door de ICT coördinator van het ‘District Teacher Development Centre’. De stagiair werkt nauw samen met de coördinator in ondersteunende activiteiten voor leerkrachten, bijvoorbeeld, ICT training voor leerkrachten; leerkrachten begeleiden bij het integreren van ICT in de klaspraktijk.
 • Profiel:
  • In opleiding voor een Bachelor of Master in ICT met interesse in onderwijs
  • Bachelor in Basis of Secundair Onderwijs met specialisatie ICT
  • optie ‘Inclusief Onderwijs’ is een meerwaarde
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

Aan de slag als zorgcoördinator

Laatste keer bijgewerkt op 01/10/2018
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2019
 • De stagiair wordt begeleid door een zorgcoördinator van het Departement van Onderwijs. Je werkt nauw samen met die coördinator in het uitvoeren van zorgondersteunende taken in zijn/haar circuit in een nog te bepalen District en je integreert je op die manier in het Departement.
 • Je volgt persoonlijk enkele kinderen op in twee nader te bepalen scholen in het circuit. Dit laat je toe je opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
 • Profiel:
  • Masters in pedagogische & psychologische wetenschappen
  • Masters/bachelor orthopedagogie of logopedie
  • Banaba zorgcoördinator
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

Rwanda

Promotion of inclusive education in TTC Kabarore

Laatste keer bijgewerkt op 15/05/2018
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2019

The objective of internship is to identify issues related to promotion of inclusive education in TTC Kabarore and actions to be taken to address them.  The intern(s) will work collaboratively with both the Principal, the Deputy Principal in charge of studies and tutors. The internship report will be used by the TTC to promote inclusive education within the TTC. The report will also be used as a reference document to enrich the CPD Diploma in Effective School Leadership and the CPD Certificate in Mentoring and Coaching in terms of integration of inclusive education.

 • Duostage
 • Drie maanden
 • Goede kennis van het Engels

 

Kwalitatief onderzoek van een opleiding voor leraren wiskunde

Laatste keer bijgewerkt op 20/03/2018
Stage in Rwanda voor Universiteitstudenten
Stagejaar: 2019
 • VVOB ondersteunt de Universiteit van Rwanda in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een opleiding (Certificate Course) voor leraren wiskunde in mentoring, coaching, professionele leergemeenschappen en Pedagogical Content Knowledge (PCK).  De opleiding heeft tot doel de leraren te helpen om een leidende rol op te nemen in hun school m.b.t. continue leren en verbeteren.  De opleiding wordt kwantitatief geevalueerd middels pre-tests and post-tests. Via kwalitatief onderzoek ga je dieper in op de impact van de opleiding.Je onderzoekt in hoeverre de opleiding een impact heeft op de motivatie en de houding van leerkrachten t.o.v. wiskundeonderwijs.
 • Masters in Social Sciences (Sociology, Pedagogy or similar) or Sciences (with education specialisation)
 • Minimum 3 maanden
 • Goede kennis van Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken

Ecuador

Kwantitatieve baselinestudie

Laatste keer bijgewerkt op 11/04/2018
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2019
 • Om de impact van PLC van schoolleiders te kunnen meten, hebben we een baselinestudie geïnitieerd. Hiervoor hebben we 1000 leerkrachten en 72 schoolleiders bevraagd. Aan de leerkrachten hebben we gepeild naar hun motivatie en hoe ze het schoolleiderschap percipiëren, aan de schoolleiders hebben we gevraagd hun eigen schoolleiderschap te evalueren. Deze kwantitatieve data moeten nog geanalyseerd worden in een statistisch programma en vervolgens moet hier nog over gerapporteerd worden. Dit gebeurt bij voorkeur in het Spaans, maar kan ook in het Engels. Bedoeling is om na twee jaar werken in de PLCs te kijken of de leerkrachtmotivatie verbeterd is.
 • Minimum 3 maanden
 • Goede kennis van het Spaans en het Engels

Onderzoek over ervaringen van de verschillende professionele leergemeenschappen...

Laatste keer bijgewerkt op 11/04/2018
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2019
 • Het doel van deze opdracht is het opschrijven van de ervaringen van de verschillende profesionele leergemeenschappen (PLC) van directeurs naar aanleiding van een voorstelling van alle onderzoekjes die de directeurs het laatste schooljaar gedaan hebben, de data die ze verzameld hebben en de acties die ze ondernomen hebben. Op basis van die gegevens onderzoeken wat de impact van de PLCs in de scholen geweest is en dit aftoetsen met een aantal interviews in minstens 1 school van elk van de 8 PLCs.
 • Minimum 3 maanden
 • Goede kennis van het Spaans en het Engels