U bent hier

VVOB Suriname zet duurzaam in op kwaliteitsvol onderwijs voor leerlingen op lagere beroepsonderwijsscholen. We werken hiervoor nauw samen met relevante onderwijsafdelingen van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, LBO-scholen en lokale NGO’s.

 

In januari 2017 is het meerjarenprogramma van VVOB in Suriname gestart onder de naam ‘Progress LBO’. Het Progress LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het lager beroepsonderwijs te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van alle LBO-scholen te verbeteren. In maart 2017 startte ook het door de EC gefinancierde iGROW project, dat staat voor Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs. Met iGROW werken we aan een veilige schoolomgeving, met de focus op de preventie en aanpak van gender gerelateerd geweld. Het iGROW project loopt in het najaar van 2019 af. Het Progress LBO-programma loopt af in juli 2021.

 

Voor de afsluiting en institutionele overdracht van de VVOB-werking in Suriname zijn we op zoek naar een onderwijsadviseur en -manager die zich engageert om de huidige en nog geplande capaciteitsversterkende processen te implementeren, en toe te werken naar de afsluiting en overdracht van de VVOB-werking op 31 juli 2021.  

Opdracht

Als Onderwijsadviseur

In eerste instantie word je ingezet als onderwijsadviseur binnen het Progress LBO-Programma en het iGROW project. In deze functie werk je nauw samen met de andere VVOB-adviseurs en rapporteer je rechtstreeks aan de programma manager in Paramaribo. Je zult je expertise vooral inzetten voor het Progress LBO-programma, maar werkt ook mee aan het iGROW project. In overleg met de partners van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC) en met inbreng van externe expertise ondersteun en coördineer je de processen rond professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Je organiseert samen met de partners activiteiten gericht op onderwijskundig schoolleiderschap, begeleiding van startende leerkrachten en leerlinggericht werken in het lager beroepsonderwijs. Je ondersteunt de opbouw van een duurzaam kader voor de geïnitieerde processen.

 

Als Onderwijsadviseur en Programma Manager

Vanaf januari 2020, wanneer de huidige programma manager is gestopt, groei je door van Onderwijsadviseur naar Programma Manager, waarbij je wel nog een aantal verantwoordelijkheden als Onderwijsadviseur op je blijft nemen. Als Programma Manager word je bijgestaan door de Deputy Programma Manager bij het aansturen van een klein team van lokale medewerkers, en ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële en administratieve afbouw en institutionele overdracht van de VVOB-werking in Suriname. 

Takenpakket

Als Onderwijsadviseur en Programma Manager

 • Je begeleidt veranderingsprocessen in functie van de ontwikkeling van een duurzaam kader bij de partners binnen het LBO rond onderwijskundig schoolleiderschap en de professionalisering van (startende) leerkrachten;
 • Samen met diverse departementen van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en andere actoren in het lager beroepsonderwijs werk je toe naar de afbouw en institutionele overdracht van de VVOB-werking in Suriname;
 • Je netwerkt met andere relevante organisaties en streeft synergie en samenwerking na;
 • Je ondersteunt het VVOB-team in de operationele planning, budgettering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma rond lager beroepsonderwijs;
 • Je verruimt leerervaringen van het programma naar de hele organisatie;
 • Je vervult een brugfunctie naar Vlaanderen.

  

Specifiek in je rol als Onderwijsadviseur

Samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de operationele partners werk je aan capaciteitsopbouw van diverse actoren in lager beroepsonderwijs door:

 • het verstrekken van advies m.b.t. leerlinggericht en competentiegericht onderwijs in het Lager Beroepsonderwijs (LBO);
 • het detecteren van de noden aan professionele ontwikkeling van de doelgroepen;
 • het identificeren en inschakelen van expertisebronnen voor professionele ontwikkeling en capaciteitsversterking van de partners;

 

Specifiek in je rol als Programma Manager

 • Je staat in voor de planning en coördinatie; de kwaliteitsbewaking; het financieel beheer; het personeelsbeheer; de beleidsontwikkeling; de monitoring en evaluatie; de strategie via capaciteitsopbouw en aandacht voor gelijke onderwijskansen, het bewaken van de impact, duurzaamheid, relevantie en efficiëntie van het programma.
 • Je communiceert actief met medewerkers en partners in functie van de voortgang en afbouw van het programma en de beleidsontwikkeling van VVOB.

Profiel

Essentieel

 • Je hebt een relevante master of gelijkgesteld door ervaring;
 • Je hebt bij voorkeur twee jaar werkervaring in het Zuiden;
 • Je hebt ervaring in professionaliseringstrajecten in het onderwijs, bij voorkeur van leerkrachten en schoolleiders;
 • Je hebt ervaring met het opzetten en begeleiden van veranderingsprocessen en institutionele capaciteitsopbouw;
 • Je hebt aantoonbare ervaring inzake project en programma management (strategievorming, planning en coördinatie, monitoring en evaluatie, personeelsbeheer, financiële administratie van programma’s, netwerken).

Ervaring met en/of kennis over een of meerdere van de volgende domeinen is een pluspunt

 • Technisch of beroepsonderwijs
 • Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes;
 • Netwerken;
 • Gender;
 • Milieu in het onderwijs

Relevante competenties

Kerncompetenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Voortdurend leren en verbeteren

Functie specifieke competenties

 • Creativiteit
 • 360° Empathie
 • Schriftelijke-, mondelinge- en luistervaardigheden
 • Betrouwbaar
 • Analytisch en beoordelingsvaardig
 • Delegeren
 • Coachen
 • Strategisch netwerken en partnerschapsontwikkeling

Plaats

Paramaribo, Suriname

Startdatum

Zo snel mogelijk

Wij bieden

 • een dynamische werkomgeving in een internationale context;
 • een boeiende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid;
 • opleidingsmogelijkheden;
 • startsalaris volgens barema A111 (Vlaamse overheid), met overstap naar A113 vanaf januari 2020;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden: aantrekkelijk verzekeringspakket (waaronder hospitalisatie- en groepsverzekering), installatiepremie, huisvestingsvergoeding, koopkrachtvergoeding, vervangende kinderbijslag, tegemoetkoming in schoolkosten, jaarlijks vliegtuigticket voor alle gezinsleden, tegemoetkoming in de verzending van bagage, 30 vakantiedagen per jaar.
 • contract tot 31 augustus 2021

Procedure

Een motivatiebrief en een gedetailleerd CV worden uiterlijk op zondag 24 maart 2019 verwacht bij Lotte.vdeeckhout@vvob.be.

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Maud.seghers@vvob.be.

 

VVOB zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.