U bent hier

02/11/2013

In september 2013 bracht het Ecuadoraanse ministerie van Onderwijs de ’Gids voor de integratie van gender in het beheer van het technisch onderwijs in Ecuador’ uit. Deze publicatie is een waardevol resultaat van een proces dat startte in 2007. Tal van organisaties, waaronder VVOB, werkten eraan mee. De gids is vrij te downloaden.

‘Equity’: een fundamenteel criterium voor kwaliteitsvol onderwijs

In het kader van het recht op toegang tot kwaliteitsvol onderwijs nemen zowel het Ecuadoraanse ministerie van Onderwijs als VVOB ‘equity’ op als een fundamenteel criterium in hun definitie van kwaliteitsvol onderwijs. ‘Equity’ in onderwijs betekent dat persoonlijke en sociale omgevingsfactoren - zoals gender, etnische afkomst of familiale omgeving - geen obstakels mogen vormen voor de ontplooiing van het lerend potentieel en dat alle individuen minstens een basisniveau aan vaardigheden moeten kunnen ontwikkelen.

Voor VVOB hangt gendergelijkheid nauw samen met de kansen die alle studenten zouden moeten krijgen om kwaliteitsonderwijs te genieten. In het nieuwe meerjarenprogramma (2014-2016) van VVOB is het belang van de integratie van gender in het onderwijs dan ook opgenomen in de algemene doelstellingen:

"Kwaliteitsvol onderwijs biedt aan alle leerlingen de capaciteiten die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische samenleving en om het individuele welzijn te verbeteren. (…)" (Uit VVOB's definitie van kwaliteitsvol onderwijs)

Naar een gids voor de integratie van gender in het technisch onderwijs

In dit kader ondersteunde VVOB de publicatie van de ’Gids voor de integratie van gender in het beheer van het technisch onderwijs in Ecuador’. Het is een waardevol resultaat van het onderzoekswerk dat het ministerie van Onderwijs in 2007 heeft opgestart met de steun van het Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID - het Spaanse agentschap voor internationale samenwerking) en de Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU - het Ecuadoraanse nationale agentschap voor vrouwen).

In 2011 bracht het ministerie van Onderwijs - in samenwerking met de Spaanse ngo Educación Sin Fronteras (Onderwijs zonder grenzen) - tal van onderwijsactoren samen in een workshop om een voorstel uit te werken om de genderbenadering te integreren in het onderwijs. De deelnemers waren leerkrachten van middelbare scholen die technisch opleidingen aanbieden, specialisten in genderthematiek, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs en vertegenwoordigers van samenwerkende privé-instellingen. Hun bijdragen dienden als basis voor het ontwikkelen van de publicatie.

De samenstelling van de gids startte in oktober 2011. Dit gebeurde op basis van workshops waarvoor ambtenaren van verschillende onderwijszones werden uitgenodigd, evenals directieleden en leerkrachten van middelbare scholen.

De ’Gids voor de integratie van gender in het beheer van het technisch onderwijs in Ecuador’ is in de eerste plaats bestemd voor iedereen die deel uitmaakt van het beheer van de middelbare scholen die technische opleidingen aanbieden in Ecuador. Maar ook aan eenieder die interesse heeft in het werken in scholen vanuit een genderperspectief, kan de publicatie inspiratie bieden.

 

Bericht: María Gracia Fonseca | Vertaling: Nele Vercaigne